About Dobrogea with nostalgia, love and hope ...
  • Previous image
  • Preview
  • Next image
Cruzimile Bulgarilor în Dobrogea

Dela alipirea Dobrogei cătră România, adecă dela 1878 încoace, vechea Românie n'a cruţat nici bani nici trudă numai ca să pună în bunarânduială Dobrogea. A cheltuit vre-o 300 milioane, casă ridice portul de mare dela Constanţa şi alte multe milioane cu aşezarea veteranilnr români, ca să înmulţească locuitorii acestui colţ de ţară Românească Izbucnind Insă In 1916 răsboiul cu Bulgarii, aceştia ajutaţi de nemţi, turci şi unguri, au cuprins Dobrogea. Crezând apoi, că o să fie pe veci, a lor au prăpădit şi jefuit, au omorât şi necinstit tot ce a fost românesc.

Acum fiind şi Dobrogea luată din mâna Bulgarilor, guvernul românesc a poruncit unei comisii să statoreascâ pagubele şi nelegiuirile bulgăreşti. Comisia aceasta şi-a isprăvit nu de mult lucrările, din cari ese limpede ca lumina soarelui, că bulgarii în Dobrogea necum să se fi purtat omeneşte, dar nici fiarele sălbatice nu ar fi fost in stare să facă atâta stricăciune ca ei. Şi nu e vorba numai de oastea bulgărească năvălitoare, ci şi înşişi bulgarii băştinaşi, cari cu o furie neînchipuită s'au năpustit în contra românilor, prăpădind cu foc şi sabie gospodăriile româneşti înainte vreme atât de înfloritoare.

Cruzimile săvârşite de bulgari sunt nenumărate. Din ele dăm cetitorilor numai câteva. In satul Aiorceşme din 21 veterani câţi erau statorniciţi, astăzi se mai afla singur unul, iar în satul Raşova din 33 abia 5. In satul Cantabugeac români şi bulgari înainte Vreme erau înstăriţi, astăzi bulgarii au, treimii treisuteşasezecî capete de vite, iar românilor na le-a rămas nici de batjocuri. Şi peste tot se poate constata, că românii din întreagă Dobrogea mai au astăzi 5 la sută din vitele ce le aveau înainte de râsboiu, pe când bulgarii au 95 la sută. In cursul cercetărilor s'a mai băgat de seamă ci nici o gospodărie bulgară n'a fost atinsă. Aşa au răsplătit bulgarii bunătatea românilor din 1913, când întrându-le românii in ţară nici un firicel de iarbă nu le-ar fi luat fără plată.

UNIREA POPORULUI, Joi 12 Iunie 1919

***

In imagine piata Ovidiu, Constanta la 1916 cu statuia lui Ovidiu smulsa de pe soclu.

„… soldaţii bulgari legară statuia lui Ovidiu cu frînghii şi o trîntiră jos de pe soclu, smucind-o cu atelajele de bivoli ale artileriei lor grele. Pe cînd îşi tîrau în triumf victima spre mare, au intervenit germanii, ruşinaţi de isprava tovarăşilor lor de arme şi au ridicat din nou pe Ovidiu pe piedestalul lui de glorie seculară.“ (Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1918)
Aurel

Image 13 out of 127 (13.01.2018) - original0 Comments

Required all fields marked with *
9999
Notification when new comments