About Dobrogea with nostalgia, love and hope ...
  • Previous image
  • Preview
  • Next image
SER

Expoziţia delà „Dalles" a maestrului Iser, a alcătuit un adevărat regal sufletesc, extrem de instructiv, pentru toţi aceia, cari se interesează de pictură. iser întruchipează în plastica romînească o personalitate ajunsă la maturitate deplină.

El stăpîneşte „meşteşugul" picturei ca nimeni altul. Iser întrebuinţează un număr mare de technice felurite şi serveşte să le dea viaţă tuturor, degajînd maximum de efecte pictorale din cuprinsul fiecăreia. Lui Iser i se reproşează anumite deformări (voite), sau cum se spune în limbajul, plastic „expresioniste". Intr'adevär Iser e singurul pictor care reprezintă acest curent la noi.

Expresionismul acopera o planitudine de fenomene desvelite. Protestul expresionismului s'a îndreptat contra detaliului pictoral ; el a provocat o revizie a întregei existenţe umane. Omul impresionist a căutat să se formeze la un maximum de simţire, când a fost cuprins de iritarea momentană a expresionismului. Expresionismul nu vrea să primească nimic pasiv, el vrea să modeleze. Nouă disecţie se introduce ca o atitudine a  voinţei. Din amploarea ei reis formele realităţii, — forme care nu le primeşte dintr'o oarecare viaţă cotidiană, fotografică. In locul reflecţiei şi a paradoxiei omului impresionist, expresionismul formează în artă un nou tip, o nouă manieră picturală.

Această nouă manieră picturală o găsim în compoziţiile, portretele, nudurile şi peisagiile artistului. Iser este acela care a creat tipurile orientale şi  zidurile colorat umbrite sub resfrângerile razelor sudice. Acorduri răsunătoare, legate dintr'un verde plin, din ultramarinul intens al cerurilor, dintr'un roşu greu şi din nenumărate nuanţa ale culorilor de pământ, se avântă din aceste lucrări. Lucrurile sale ne lasă să urmărim  toată cucerirea peisagului din Dobrogea Nouă pentru pictura noastră, ca şi pătrunderea în firea populaţiei tătăreşti din acele locuri. Nici un alt pictor român n'a înţeles atît de bine ca Iser caracteristica fundamentală a Tătarilor din Cadrilater, nici unul nu i-a aşezat atât de monumental în cadrul peisagului".
Trecînd la portretele pictorului putem spune că acestea degajă maximum de efecte picturale. Aici îşi desvălue Iser măsura puterei de creaţie. Ele impresionează prin pictura lor bogată şi sunt minuni de armonie".

Nudul a fost întotdeauna un motiv de predilecţie pentru artist, evocând „formele" atât de plastic şi sugestiv, cu o viziune proprie. El a străbătut un întreg domeniu de expresivităţi care ţine de această temă. „Culoarea nudurilor pictate în u!ei este de cele mai adeseori un ivoriu, cînd palid, cînd aprins de jocul reflexelor. Pielea catifelată lasă să se străvadă vinele a căror culoare bănuită îşi amestecă nuanţele prestigioase în jocul de ape al ivoriului. Un şold modelat în plin aduce aminte de o amforă, iar revărsarea întunecată a părului are ceva din rezonanţa joasă a „ebenului". Lucrările care le reproducem îl arată pe marele nostru pictor si desenator Iser asa cum e, un maestru al picturei româneşti, o  personalitate, care a trecut demult dincolo de „orizontul Romîniei''.

GEORGE TOGAN
Lanuri, 1935
aurel

Image 35 out of 127 (03.02.2018) - original0 Comments

Required all fields marked with *
9999
Notification when new comments