Despre Dobrogea cu nostalgie, dragoste şi speranţă ...
  • Imaginea anterioară
  • Prezentare generală
  • Urmatoarea imagine
Repatrierea românilor din America

Ziarul «Românul» ce apare în Youngstown Ohio (America) publică o înştiinţare a dlui Comandor
Pantazzi, comisarul guvernului român în  Statele-Unite, referitor Ia reîntoarcerea în patrie a românilor din America. Din această înştiinţare publicăm în estras următoarele :

1. Toţi românii din Statele-Unite şi Canada cari încă nu sunt naturalizaţi pot obţine paşapoarte fără nici o rugare şi fără depunerea  jurământului.

2. Paşapoartele vor fi eliberate deocamdată în New-York, Chicago, Cleveland şi Detroit. Doritorii să se prezinte cu doi martori consăteni Ia biroul Comisarului guvernului.

3. In urma stăruinţelor depuse de lângă guvernul american, d. Pantazzi a obţinut vapoarele necesare ce vor pleca din New-York până la Constanţa.  Primul vapor va pleca la 1 August cu 2000 români. Al doilea vapor va pleca cu alte 2000 oameni din New-York, Chicago, Cleveland şi Detroit. La fieeare birou pentru paşapoarte se vor întocmi două tablouri : unul în care se vor înscrie toţi aceia cari doresc să plece în România prin Franţa sau Italia şi altul în cari se vor înscrie  acei cari doresc să călătorească direct în ţară, cu
vapoarele Comisarului Guvernului român. Se atrage atenţiunea tuturor asupra faptului, că prin Franţa şi Italia călătoria durează trei sau patru luni, în vreme ce aceia cari pleacă cu vapoarele Comisarului
Guvernului român vor ajunge în 25 de zile.

4. Toţi cei ce vor pleca cu vapoarele Comisarului Guvernului român vor avea de a plăti 150 dolari, din cari li-se va înapoia în momentul îmbarcării  tot ce va trece peste suma fixată de Guvernul american care va fi în tot cazul mai mică  decât 150 dolari. Aceasta sumă va fi plătită la înscrierea în tablou.

5. Costul paşaportului este 2 dolari, viza consulatului 40 cenţi, iar costurile biroului sunt 50 cenţi pentru fiecare persoană.

6. Pentru a se înlesni obţinerea paşapoartelor, birourile vor fi ambulante şi în fie care zi vor aviza localitatea unde va funcţiona în cele patru oraşe mari. Zilnic se vor elibera 100—150 paşapoarte, afară de Dumineci.

7. Paşapoartele se vor trimite în pachete de câte 500, Comisarului Guvernului român la New-York pentru semnare şi control.

8. Toate plângerile se vor putea face la birourile din cele 4 oraşe mari şi vor fi adresate Comisarului Guvernului român Ia New-York în Cedar Street 43.

9. Ordinea plecării este aceea a înscrierii şi şi nu se vor face în nici un caz escepţii.

10. Se recomandă tuturor să rămâie în locuinţele lor până la avizul biroului consular în care va fi fixat termenul când pleacă vaporul respectiv.

11. Se aduce la cunoştinţă acelor cari posed dolari, că în timpul călătoriei nu vor avea nevoie de altă monedă nici românească nici străină şi că  dolarii pot fi schimbaţi în lei în ţara românească, cel puţin tot aşa de bine ca în America. Pentru  informaţiuuile de cari vor avea nevoe în privinţa banilor, se vor îngriji Consulatele ce sunt datoare să se ocupe de interesele românilor din America.

ROMANUL, ARAD,  10 Septemvrie 1919

In imagine romani ardeleni in America
aurel

Imaginea 42 din 127 (06.02.2018) - original0 Comentarii

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
9999
Anunţă-mă când apar comentarii noi