Despre Dobrogea cu nostalgie, dragoste şi speranţă ...
  • Imaginea anterioară
  • Prezentare generală
  • Urmatoarea imagine
Agitaţiile ruseşti din Dobrogea
— Petiţia cătră Ţar —

In trei numere ale ziarului nostru am vorbit pe larg şi cel dintâiu, despre agitaţiunile Ruşilor din Dobrogea, scrie Rom.Jună.
Am arătat cu de-amănuntul ce se petrece mal cu seamă în Tulcea, centrul agitaţiilor. Am promis că vom da la lumină petiţia Ruşilor Aia acel oraş cătră Ţar, pentru a putea adeveri şi mal mult spusele noastre. Ne ţinem de cuvînt publicând-o in întregime.

Textul petiţiunei.

Cădem în genunchi înaintea Tronului Majestăţel Voastre.
Noi credem că este un Dumnezeu in Cer şi Majestatea Voastră pe pămant, tot aşa de puternic ca un Dumnezeu.
Inintea Măriei Tale tremură tronurile tuturor împăraţilor pământului. Pe Măria  Voastră vë ascultă tot universul. înaintea picioarelor tale se închină toate neamurile.

Ascultă şi glasul nostru, al celor cari suntem muritori de foame cu copiii noştri. România ne persecută pe noi necontenit. Perceptorii ne-au vandut toate averile noastre fără nici un preţ. Vitele noastre  sunt vandute de perceptori cari nu vor să ne miluiască pe noi.
Ridicăm glasul nostru înaintea tronului Dumnezeului pămantului. Veniti şi ne miluiţi pe noi ca să nu perim de foame.  Veniţi şi ne scăpaţi pe noi din jugul robiei. Preotul Lebedoff ne-a spus că veniţi şi noi tot credem în mântuire. Avem frică pentru-ca să nu vie oara să ridicăm steagul liberarei cum ne spune preotul Lebedoff. Să vie armata română să verse sangele nostru!  Dar atunci să vină de peste Dunăre şi armata Rusiei şi atunci suntem noi scăpaţi cu desevîrşire.

Cerem voie dela tronul Majestăţii Voastre,—dacă daţi voie,—ca să începem noi singuri să ridicăm steagul desrobirei! Atunci, dela mic până la mare noi să murim, ştiind că ordinul a venit dela Dumnezeul nostru de pe păment.

*

Am reprodus fără nici un comentar petiţia făurită de preotul Lebedoff şi adresată Ţarului.
Această petiţie a fost semnată de peste 200 iscălituri, aproape toate de însuşi acel preot fără consimtëmôntul lor şi Înaintată pe cale ierarhică Ţarului.  După cum vedem, afacerea a luat proporţii de o nemai pomenită gravitate. însăşi existenţa statului nostru e în cea mal mare primejdie şi autorităţile stau cu manile în sin, mulţumindu-se cu o  anchetă platonică !
Repetăm din nou somaţia noastră ca guvernul să intervie cu cea mal mare severitate şi-l facem rëspunzëtor de negligenţa sa criminală!

TRIBUNA POPORULUI 29 Martie 1900

In imagine satul de lipoveni Jurilovca la 1900, Eugene Pittard
aurel

Imaginea 65 din 127 (05.03.2018) - original0 Comentarii

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
9999
Anunţă-mă când apar comentarii noi