About Dobrogea with nostalgia, love and hope ...
  • Previous image
  • Preview
  • Next image
Se dă pământ în Dobrogea.
Coloniştii primesc dela stat multe  favoruri.

In Dobrogea românească cei mai mulţi locuitori sant Tătari şi Turci. Statul român se strădueşte să ducă în Dobrogea cât mai  mulţi Români, şi le dă foarte ieftin pământ şi ajutor de a-şi zidi case, cam aşa cum au făcut şi ungurii pe vremuri în Câmpia Ardealului. Satele româneşti cari se vor înfiinţa, se numesc colonii, iar ţăranii, cari merg acolo colonişti.  lată ce favoruri primesc coloniştii:

Li-se dau locuri de case îndată ce sosesc acolo si nu-i va muta nimenea din locul unde s'au aşezat.
Primesc 6 hectare pământ arător (un hectar aproape 2 jugăre), loc de casă în suprafaţă de 2000—2500 metri pătraţi şi izlaz 1 hectar în izlazul comunal. Toate lucrurile ce Ie au statul Ie duce în cinste pe căile ferate
române şi primesc lemne de zidire în preţul  cel mai ieftin. Afară de aceea mai primesc dela cassa de gaj, secţia Constanţa, împrumuturi  foarte ieftine pentru cumpărare de material de casă, seminţe, vite şi aşa mai departe.

Ceice doresc deci să se mute în Dobrogea, să meargă Ia prefectură şi să se anunţe acolo şi vor primi toate îndrumările de lipsă.  Cam Ia noi în Ardeal sunt foarte mulţi oameni, cari n-au primit nimic prin împroprietărire şi au de gând să meargă în America, să se gândească mai bine la Dobrogea.

UNIREA POPORULUI, B l a j , Duminecă, la 27 Aprilie 1924

In imagine Galta, Dobrogea 1930 (Kurt Hilscher)
aurel

Image 66 out of 127 (07.03.2018) - original0 Comments

Required all fields marked with *
9999
Notification when new comments