About Dobrogea with nostalgia, love and hope ...
  • Previous image
  • Preview
  • Next image
20 MAI
Deschiderea Bailor Movila Techir- Ghiol
Bái calde de námol, reci de lac si Bái de Mare

Numarul camerilor fiind relativ mic, iar cererile crescande, se mentine dispozitiunea inchinerei camerilor pe serii de cate o luna. Prima serie 20 Mai, 20 Iunie ; a doua 22 lunie, 22 lulie ; a treia 24 Ju - lie, 24 August. lnchiderea stagiunei 1 Septembrie.

lnchirierile se fac nominal, fara drept de cedare.
Masa in Hotelul mare, table d'hôtel 6 lei de persoana zilnic, coprinzand si cafeaua cu lapte. Copiii pana la 10 ani, lei 3. Restaurantul mic table d'hôte 5 lei si 2,50 Se servente $i à la carte. Abonamentele la Restaurant nu sunt obligatorii. Cantina cu preturi foarte moderate.

Vizitarea medicala pentru luarea bailor este obligatorie. Posta, Telegraf, Farmacie, Infirmerie, Tramcar dela 1 lunie.
Se observa respectarea stricta a regulamentului Statiunei.
Angajamentele pentru camere se fac chiar de acum la biuroul vanzarei loturilor, in strada Modestiei No. 3, Bucuresti, pana la 15 Mai si dela aceasta data la Statiunea bailor, prin Constanta.
Pentru orice informatiuni a se adresa la biurou.

Administratia
aurel

Image 111 out of 127 (11.05.2018) - original0 Comments

Required all fields marked with *
9999
Notification when new comments