Cover Image

Acordarea drepturilor politice în Dobrogea - Tulcea

Publicat de Aurel Băjenaru, 23 Aprilie 2019
Timpul de lecturare: 3 minute

Domnule Director,

Ca continuare la scrisoarea ce V'am adresat-o în ziua de 23 Septemvre, şi pentru a dovedi  cu fapte publicului cetitor al „Tribunei" că Comisiunei, instituită în Tulcea, pentru arondarea drepturilor politice locuitorilor dobrogeni, nu i-se poate aduce nici una din acuzările ce s'au publicat de corespondentul d-v. din Bucureşti în ziarul d-v. din 13/26 Septemvre, Vă rog a publica cä numărul cererilor primite de Comisiunea din judeţul Tulcea, pentru a fi înscrişi în listele electorale, a fost 32.570. din aceste cereri au fost admise 31.055 şi respinse 1425.

I. Admişi pe naţionalităţi.

Români veniţi din Moldova şi din Muntenia 4111. Români veniţi din Transilvania 1587. Români veniţi din Basarabia 874. Român veniţi din Macedonia 81.

II. Admişi din vechii locuitori dobrogeni.

1. Români 17.655. 2. Bulgari 2450. 3. Ruşi  835.  4. Lipoveni 1418. 5. Ţigani 44. 6. Sârbi 2. 7. Găgăuţi 187. 8. Muntenegreni 1. 9. Greci 70. 10. Germani 497. 11 Francezi 5. 12. Italieni 4. 13. Polonezi 4 14 Turci 864. 15. Tătari 160. 16. Armeni 109. 17. Evrei 97. 

Totalul admişilor e de 31.056.

Respinşi.

Români din Moldova şi din Muntenia contestaţi şi respinşi pe motiv că nu locuesc în Dobrogea 43, Bulgari 480, Ruşi 155, Lipoveni 52, Evrei 466 (Aici e focul cel mare), Sârbi 4, Greci 114, Germani 41, Francezi 1, Italieni 11, Polonezi 1, Germani Austriaci 4, Unguri 1, Albanezi 3, Boemi 2, Turci 13, Tătari 3, Armeni 13, Necunoscuţi (fără a'şi da naţionalitatea) 18. 

Totalul respinşilor 1425.

Din cele arătate mai sus, cred, Domnule Director, că sunt în drept şi cu mine împreună toţi bunii Români să susţinem cu toată tăria că Comisiunea n'a comis nici un păcat naţional şi în toate a procedat bine şi legal.

Ori care Român, ori de unde ar fi el, e dator să recunoască şi să mărturisească cu o vie mulţămire sufletească că Comisiunea din judeţul Tulcea, compusă din dl preşedinte D. V. Buzdugan, consilier la Curtea de Apel din Galaţi, şi din dnii membri Aurel Dimitrescu, Petre Sfeteseu şi I. C. Athanasiu, a fost la înălţimea ei şi, în lucrările sale, a fost condusă de simţământul de dreptate şi şi-a iubit în adevăr ţara şi neamul.

Doresc ca şi în viitor şi în toate operile noastre naţionale să avem- Români cu dor de neam şi de ţară cum a fost dl Dimitri e Buzdugan şi colegii săi în Comisiunea pentru acordarea drepturilor politice în Dobrogea. Sper Domnule Director, că îmi veţi publica cuprinsul acestei scrisori, dacă nu tot cel puţin în parte şi Vă rog etc. 

Ioan Bussu, Tulcea, 27 Septemvre 1911

Tribuna, 2 / 15 Octomvrie 1911

 

In imagine Tulcea la 1910.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

155
Techirghiol
22.08.2019 20:48
Actual: 29° C
Viteza vantului: 5,7 m/s