Cover Image

Atacarea vaporului împăratul Traian în Pireu

Publicat de Aurel Băjenaru, 7 Februarie 2021
Timp de citire: 5 minute

Despre actul de brigandagiu săvarşit asupra vaporului „impăratul Traian“ , ziarul „L’Independance Roumain“ , primeşte dela corespondentul său din Constantinopol următoarele detalii interesante:

Vaporul „impăratul Traian“ venind din Alexandria, avea pe bord un dezertor din armata romană, de origină grec. Ajungand la Pireu mai mulţi indivizi au năvălit pe bord sub pretext că s’ar afla deţinuţi incă doui dezertori de origină greci, supuşi otomani, şi pe cari, după spusele lor, urmau să fie predaţi autorităţilor din Constantinopol.

Pe cand aceşti indivizi parlamentau cu comandantul vasului, unii dintre ei, incepură a face semn spre port; atunci o mare mulţime de derbedei năvăliră asupra vaporului. In mijlocul invălmăşelei dezertorul a fost luat pe sus şi purtat in triumf spre uscat.

In timpul acesta, comandantul vasului, comandorul Perieţeanu a tost arestat şi condus la căpitănia portului. Trei principi egiptieni, cari se aflau pe bordul „impăratului Traian“ au fost de asemenea arestaţi sub pretext, că au venit spre a spiona, din partea guvernului otoman. O mulţime de supuşi otomani cari se aflau pe bordul vasului şi in port au fost grav maltrataţi de către bandiţi. Actele de vandalism au durat trei ore şi jumătate sub ochii şi cu ajutorul unui detaşament al marinei militare greceşti, care s’a urcat pe bord armat. Cu mare greutate liniştea a fost restabilită de cătră un procuror cu mai mulţi agenţi de poliţie.

D. comandor Perieţeanu nu a fost eliberat de cat după intervenţia energică a consulului italian din Pireu, care adresandu-se autorităţilor le-a spus că le face răspunzătoare de actele de vandalism.

Eri dimineaţă a sosit vaporul Impăratul Traian in Constanţa. Intr-un interviev acordat de comandorul Perieţeanu se confirmă barbariile şi devastările săvarşite de bandiţii greci. Toţi călătorii (romani şi turci) au fost maltrataţi, ba prin minune au scăpat de brutalităţile piraţilor. Micii principi ai Romaniei, cari se aflau in sala de lectură a vaporului sub paza bonei lor cu toată varsta Lor, micii principi işi dădeau seama de pericolul, in care să găseau, dar au păstrat sangele rece. A. S. Principele Nicolae, aţiţat, a rostit următoarale cuvinte: „ Dar nu să sfârşeşte odată! Să se telefoneze vapoarelor „Mircea“ şi „Elisabeta“ să vie, ca să împuşte pe aceşti greci!“.

Pagubele pricinuite de bandiţi mobilierului vaporului trec pană acum peste 20,000 cor. O parte mare a bagagelor călătorilor s’a furat. Cercetările continuă. S-au făcut rapoarte amănunţite guvernului şi regelui Carol. Pană la tranşarea definitivă a incidentului direcţiunea Serviciului Maritim Roman a luat dispoziţiunea ca vapoarele acestui serviciu să nu se mai oprească la Pireu.

Gazeta Trasilvaniei, 5 iunie 1910

*

Urmarea in Tribuna:

Guvernul grecesc nici până acuma nu a dat nici o satisfacţie României pentru atacul, cela, săvârşit in contra vaporului împăratul Traian. Şi face rău că lasă să se înăsprească lucrurile, atunci când opinia publică românească, atât de mult agitată ar fi iertat uşor păcatul.

 S'ar fi iertat căci acest păcat până acum se credea că l'au săvârşit grecii dintr'un sentiment de solidaritate naţională. Pe bordul vaporului se afla un prizonier grec, pe care trebuia să-l predee autorităţilor turceşti. Şi, când inima românilor de aici sângerasă pentru durerea celor din Ungaria, ei ar fi ertat uşor păcatul. Astăzi insă lucrurile se complică.

O telegramă sosită din Constanţa spune că unii scandalagii din Pireu ar fi declarat că au făcut scandalul puşi fiind la cale de reprezentantul din Atena si Angliei. Se ştie că pe vapor erau şi câţiva membri ai Kedivulul din Egipet. Aceştia mergeau la Constantinopol, unde aveau să fie primiţi în audienţi de sultanul Mahmet V: Consulul englez, bănuind că principii egipteni au cu dânşii o corespondenţä în care se arată planul unui atac în contra dominaţlunei engleze, a voit să pună mâna pe această corespondentä.

Dacă aceste lucruri s'ar adeveri, chestia ar lua cu totul altă faţă. In orice caz cu această ocazie grecii din ţară au avut o atitudine lăudabilă. De îndată ce au aflat de atacul delà Pireu, ei s'au grăbit să convoace Întruniri în toate oraşele pe unde sânt stabiliţi şi să desaprobe actul de banditism cum il numesc ei in moţiunile votate.

Astfel de întruniri de protestare din partea grecilor s'au ţinut la Braila, Galaţi, Constanţa, Alexandria, Giurgiu şi alte oraşe. Guvernul grecesc, in privinţa atentatului delà Pireu caută să atenueze cele petrecute. Presa grecească de asemenea. Lucrul e foarte natural. Ar fi fost însă un act de adevărat cavalerism din partea grecilor, dacă guvernul din Atena ar fi înfierat delà început pirateria. Iată comunicatul guvernului atenian:

«Imediat dupăce evenimentele din Pireu au fost aduse la cunoştinţa autorităţilor In noaptea de Duminecă spre Luni, consiliul nostru de miniştri a ţinut o şedinţă extraordinară, in care a hotărît să pedepsească in mod exemplar pe provocatorii dezordinelor. Au fosl arestaţi, până acum, mai multe zeci de indivizi. Indignarea populaţiel din Atena şl din Pireu împotriva vinovaţilor este colosală».   Tribuna, 25 Iunie 1910

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

113
Techirghiol
06.03.2021 13:34
Actual: 3° C
Viteza vantului: 5,14 m/s