Cover Image

Atacurile bandelor bulgaresti, 1882

Publicat de Aurel Băjenaru, 3 Ianuarie 2021
Timp de citire: 2 minute

In comuna tătărăscă Gherengec, plasa Mangaliei, chiar pe aceăsta vreme a făcut jăfuire o bandă de hoţi bulgari.

Tătarii se aflau pe la Orele 9 din sără in giamiă (biserică) 60 la număr, cadânele (femeile turcesci) erau a casă, de nu merg la giamiă,. Pe cănd acestia aduceau rugăciuni lui Allah şi Mohamed, trei omeni cu figuri schimosite intrară în giamiă inarmaţi din tălpi pană, in creşcet cu cutite, revolvere, pusci Wincester, Peabody, Martini. Unul era mascat. Le comandară să nu facă, nici o mişcare , apoi aleseră 5 pe cei mai avuţi dintre fruntasi şi-i scoăseră afară, iră celorialţi le comandară să se pună, cu faţa la pămănt şi să remană in hnişce, căci altcum vor fi puscaţi. Tătarii se supu-seră, iăr bandiţii eşind afară încuiară usa, lăsară. păzi-tori la use şi la fereşti, ier pe cei legaţi i duseră la locuinţele lor pentru a-i jăfui. Aci începură torturile cele mai selbatice pentru a le storce banii. Dela unul au luat 5000 lire si mai multe salbe de aur, după ce l'au acoperit de rane. Ceilalţi au fost impuscaţi si rău răniţi, dintre cari unul a murit.

Intru aceea sosesce un călăras dela Mangalia ca să esecute niste mandate. Acesta auzind larma din cuartirul seu se indrăptă spre giamie. Aci începe Iupta cu bandiţii bine armaţi, pe când dănsul nu avea decat singur sabia. Lupta fu neegală., insă călăraşul nu o parasi pănă. nu cădă mort in un lac de sănge, unde fu găsit cu măna pe inimă cu sabia langă el. MOrte de erou. Bandiţii în frica de a nu fi suprinsi de alţi călă-rasi, părăsiră comuna. Numai după depărtarea lor venira ceilalti tatari si deschise geamia, liberand pe cei inchisi.

Astfel de jefuiri s'au intemplat foarte multe. Chiar cand ne aflam in Megidie a sosit o aretare despre un asemene cas ce s'a intamplat in plasa Megidiei, care, ca si Mangalia, este marginase cu Bulgaria.

Dr. A. D. Alexi.

Familia, 1882

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

216
Techirghiol
15.05.2021 23:02
Actual: 14° C
Viteza vantului: 3,09 m/s