Cover Image

Băile de la Techir-Ghiol (1901)

Publicat de Aurel Băjenaru, 5 Ianuarie 2024
Timp de citire: 7 minute

Greu de realizat astăzi dar în jurul anului 1900, românii care aflaseră câte ceva despre Dobrogea, cunoșteau aici numai două localități, Constanța și Techirghiol.

Cu toate că la preluarea Dobrogei în 1878, nici una din cele două localități nu era locuită de români, au devenit repede cunoscute, Constanța pentru "băile de mare", portul care se dezvolta și calea ferată otomană care unea prin Cernavodă restul țării cu litoralul, iar Techirghiolul, știindu-se că lacurile sărate au calități curative, a fost clar că și aici se pot face bai benefice sănătății, analize ale apei lacului confirmand-o în 1893.

După cum se poate observa și în tonul articolului de mai jos, noii veniți au adoptat o atitudine colonialistă binențeleasă față de indigeni. Tătarii de la Techirghiol catalogați ca "barbari dați pe brazdă" dispuneau însă inițial de trei geamii și pe lângă fiecare câte o școală musulmană unde se învăța turcește, citirea Coranului în arabă, ceva cultură generală și Sharia, legea musulmană. O dată cu venirea noii stăpâniri, acestea s-au pierdut, tătarii au pierdut legătura cu Turcia și limba turcească, cu cultura musulmană. O cultură pe care noii veniți, nu au înțeles-o, nici nu au fost interesați.

Nu pot decât să presupun că și legenda lacului și a turcului Techir împreună cu calul său Belghir nu a fost decât o adaptare romanțată de genul "basmele românilor" a scriitorului Ion Adam, în urma povestirilor vreunui tătar mucalit, crescut cu pildele otomane ale unui Nastratin Hogea, întrebat dacă apa lacului "face bine". De remarcat mai jos că la 1901 nu se știa nimic despre legenda bătrânului Techir și a calului sau măgarului său. Deci legenda lui Techir a pornit de la povestioara din cartea lui Ioan Adam "Constanța Pitorească: Cu Împrejurimile Ei" publicată in 1907?

° ° °

Băile de la Techir-Ghiol

Sunt bóle, sunt și lécuri, ḑice un proverb românesc.

Și într'adevĕr pămîntul țĕrei nóstre are darul de a păstrà nenumĕrate medicamente, fie în plantele ce-i împodobesc cója, fie în mineralele ce se gasesc în sînul luí, fie în isvórele și lacurile unde se găsesc topite în mare cantitate unele din aceste minerale.

Techir-Ghiol e numele unui lac înzestrat de Dumneḑeŭ cu darul tămăduitor. El e așeḑat la o depărtare de 15 chilometre spre Miaḑă-ḑi de Constanța și drumul de la Constanța până la Techir-Ghiol se face cu trăsura saŭ cu căruța.

De la lacul acesta și-a luat numele și comuna dimprejurul sĕŭ. Care o fi adevĕrata însemnare a numeluĭ Techir-Ghiol nu pot spune cu siguranță. Vorba Ghiol e deslusită, însemnĕză lac ; cât privesce pentru Techir, apoi uniĭ spun că însĕmnă un pesce gustos, numit turcesce Techir, ce se găsea mai nainte cu îmbelșugare în acest lac; alțiĭ, că Techir însĕmnă rotund si deci numele ar fi: Lacul rotund; alțiĭ că Techir insémnă puturos și deci : Lacul puturos; alțiĭ în fine că acesta a fost numele unuĭ pașa stăpânitor a acestor locuri in vechime, deci: lacul lui Techir. Eŭ, ca unul ce nu sciŭ turcesce, nici cât sciŭ turciĭ românesce, nu pot înclina spre nici o numire.

Lacul acesta are o suprafață fórte întinsă (peste 1.000 hectare). Apa sa conține multă sare și pe fundul sĕŭ e așternut un strat gros de nămol negru, unsuros și cu un miros ne plăcut, renumit ca vindecator. În acest nămol, căruia după dialectul local i se mai ḑice și ciamur, segăsesce în mare cantitate: puciósă, iod si fer.

Vara, începênd din Iunie și până la finele lui August, multă lume vine să se vindece în apele acestuĭ lac, care s'ar putĕ asemĕnà cu scáldátórea oilor din Evangelie; atât numaĭ că acolo apa lacului era folositóre numai unui pătimaș, acela care avea norocul să intre întâiul, dupa turburarea apeĭ de înger, iar aci nu e nici o întâietate, toți aprópe, se folosesc.

Eforia Spitalelor civile, apreciind buna calitate a lacului Techir-Ghiol, a clădit între el și mare un frumos sanatoriŭ și un stabiliment de băi calde. Aci sunt aduși in seriĭ de câte 40, copil scrofuloși, fără mijlóce, pe cari aerul demare și băile din Techir-Ghiol, îí insănătoșéză și -i intăresce.

Dar nu numai copiiĭ aduși la Sanatoriŭ se bucură de eficacitatea băilor din Techir-Ghiol. Mulți, fórte mulți suferinḑi de tóte virstele și de amêndouĕ sexele sunt veniti aci și locuesc, fie în hotelele de pe malul laculuĭ (cam primitive nu e vorbă), fie în casele locuitorilor, fie chiar in corturi. Actualmente sunt aci 153 visitatori.

Casele locuitorilor tătari sunt cu totul insalubre, totuși sunt cautate și scump plătite relativ cu confortul lor, ne-fiind altele mai bune la îndemână. Pentru aniĭ viitori va aduce mare folos hotelul și stabilimentul de băi ale d -lui Movilă, care sunt acum în lucru. Băile ce se fac actualmente la Techir-Ghiol sunt recĭ saŭ calde. Cele recĭ se fac d'adreptul în lac, și nu costa nici un ban; cele calde însă se fac la locuinta pătimașilor, pentru care statul percepe taxa de 2 lei la suta de kgr. de nămol.

Bólele ce se vindecă aci sunt în prima linie scrofulele. Apoĭ tot cu acelaș folos se tratéză reumatismul, paralisia, sifilisul, etc.

Băile acestea, pe lângă avantagiile arătate, maĭ aŭ și pe acela ca pot fi la îndemâna persónelor și mai fără dare de mână. Traiul in genere se póte acomoda și cu pungile mai slăbănóge. Și cu tóte că locuitorií d'aci sunt inculți și aprópe barbari, autoritatea comunală a sciut sa-i dea pe brazdă și să-i faca ascultători și îndatoritori față de mosafiri. Meritul cel mare în acéstă parte îl are d-l L. Gheorghiu, primarul comunei, care se bucură de simpatia si recunoscința tutulor visitatorilor.

V. Florinescu

Albina : Revistă enciclopedică populară, 04, nr. 45-46, 5-12 august 1901

° ° °

Am căutat să reproduc aici ortografia originală de la început de secol trecut. Regulile de scriere sunt unele care fac "tranziția" de la "alfabetul de tranziție" (civil) la scrierea modernă cu caractere întru totul latinești. Pentru fostele rămășițe chirilice din alfabetul de tranziție s-au căutat tot felul de accente ajutătoare alcatuindu-se diacritice astăzi dispărute. Se pare că limba română a avut o "naștere" grea, iar mai sus este marturia unei etape a acesteia.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

39
Techirghiol
05.03.2024 05:29
Actual: 8° C
Viteza vantului: 3.54 m/s