Cover Image

Caldura

Publicat de Aurel Băjenaru, 3 Septembrie 2021
Timp de citire: 2 minute

Odată am avut o curioasă impresie pe nişte dune fără sfârşit lângă Mare. Nimic nu mă putea încânta decât peisajul ce se intindea înnaintea mea.

Marea era de o linişte moartă, sămănând cu o oglindă de albastru stropit de puncte luminoase ; nisipul ţermului era alb şi scânteietor; valuri de căldură se ridicau din pământ, arzându-mi faţa ; lumea întreagă părea că gâfâe. Eu singură mă mişcam pe această imensitate; ale mele erau bolta, Marea şi nisipul.

Cu toată căldura innăbuşitoare, calul mieu sălta voios, fericit simte nisipul moale sub copite, Aveam simţul că merg prin-tr'un pustiu. De-odată calul se împotrivi, sforăi din nările lărgite; simţii că tremură sub mine ; sudoarea-i răsări pe toţ trupul; se opri subit şi, învârtindu-se pe neaşteptate împrejur, nu mai voi să înnainteze. Nu se putea vedea nimic decât un şir de movile de nisip joase, indu-se, şi ici şi colo având un smoc de iarbă, tare ori o rădăcină de levent maritim plecat sub covârşitoarea căldură. Dar şi eu aveam un simţ nestăpânit, ciudata impresie că era un lucru care sufla, ca şi cum pământul însuşi s'ar fi sbătut sub piciorul nostru. Oarecuin impărtăşeam temerea calului. Ce putea să fie? In ciuda împotrivirii calului, pornii înainte, ţinând strâns frâul, când la fiecare clipă încerca să se intoarcă împrejur. Atunci văzui apărând în zare ceva straniu: o linie misterioasă care unduia peste una din movile, ceva care avea viaţă. Avui neteda percepţie că sufla, ba chiar că-şi trăgea suflarea.

De-odată un om răsări de undeva şi stătu, o pată neagră, în faţa căldurii bolţilor ce păreau a cloci lumea. Omul acela era un cioban. Atunci pricepui şi rostul acelei linii ce se mişca aşa de ciudat: era turma lui. Copleşite de căldura toropitoare, oile se strânseseră la olaltă, cu capetele întoarse înlăuntru, căutănd adăpost una dela alta. Neaflând uşurarea, gâfâiau suferinţa lor tăcută. Ciobanul stătu nemişcat, privindu-mă drept, cu o nepăsare lm-petrită. Cred că niciodată până atunci şi niciodată după aceia n'am avut un mai pătrunzător simţ de nesuferită căldură.

Maria, Regina a Romaniei

Tara Mea, fragment

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

168
Techirghiol
28.09.2021 20:12
Actual: 16° C
Viteza vantului: 5,78 m/s