Cover Image

Comuna Enghez

Publicat de Aurel Băjenaru, 23 Iunie 2021
Timp de citire: 3 minute

Pe şoseaua Constanţa-Cavaclar (Plopeni n.m.) se află, comuna Enghez (General Scărișoreanu astazi n.m.) ; şoseaua nefiind executată, drumul este foarte räu si pe timp de ploie intrebuinţezi 8 ciasuri din Mangalia, ca să ajungi in comună, care este aşezată pe coasta nordică a văii.

Nu poţi defini care sunt stradele satului, de oare-ce casele sunt grupate câte 4-6 la un loc, par a fi făcute dintr'un singur corp de clădire, despărţite in atâtea compartimente, câte familii sunt; tote casele sunt aprope la fel; primăria numai, stă isolată în mijlocul unui maidan compusă din 2 camere si un antreu; era clădirea cea mai de seamă a satului, în Octombrie 1894, căci localul e construit din 1882.

Noptea am fost găzduit de primar, o namilă de tătar, de vre-o 35-40 ani fiind cu suprefectul am fost bine trataţi: la masă ni s'a adus pilaf preparat cu carne si seu de oie, un puiu fript şi pâine de secară, neagră ca pămäntul; din acest ospeţ n'am putut suferi nici măcar mirosul spre îndestulare am sorbit totă noaptea cafea, pe care o făceam singur pe o vatră, în care vecinic ard tăciuni acoperiţi cu cenuşe, pentru a nu se stinge.

In odaia ce ni s'a dat pentru dormit, erau de jur împrejurul pereţilor nisce prispe de pămänt, peste care erau aşternute velinţe; pe pereţi atărnate diferite arme turcesci: pistoale, iatagane şi pusci vechi.

Casa primarului era construită jumătate sub-sol; tavanul era aşa, de jos, încât nu puteai sta în piciore. Nici un mobilier altul de cât prispele, care serviau ca paturi si ca scaune. In colţ era un cotlon de pământ, unde am făcut cafelele. Un singur ochiă de geam dedea totă lumina camerii. De urît n'am dormit totă noptea; dimineţa am plecat buimăcit de neodihnă.

Afară de satul de reşedinţă: Enghez, comuna mai coprinde alte douä sate: Kiuciuk-Enghez, părăsit de locuitori, ruinat şi Casâcci (Maior (P.) Chiriacescu sau Casicea astazi n.m.), la N.V. la 2 1/2 km. ' Depărtarea acestei comune de Mangalia este la 28 km. şi se mărginesce la N. cu Osmancea si Agemler; la E. cu Edilkioi; la S. cu Azaplar si Caraomer; iar la V. cu Cazâl-Murat.

Repartiţia suprafeţii şi populaţiei, este arătată la plasă. Case sunt 192. Nici şcola, nici biserică nu se află prin acestă sălbătăcime; Germanii au o casă de rugăciune, iar musulmanii 4 giamii: 2 in Enghez si dou în Casâcci. La Casâcci e o şcolă, turcescă, iar la Enghez, două.

Capitan M.D. Ionescu Dobrogia in pragul veacului XX, 1904

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

251
Techirghiol
04.08.2021 22:50
Actual: 25° C
Viteza vantului: 3,78 m/s