Cover Image

Confederația Româno-Bulgară

Publicat de Aurel Băjenaru, 5 Februarie 2021
Timp de citire: 3 minute

Vezi explicatia titlului mai jos.

Intre sgomotele de tot felul care se pun pe fie -care minut in circulatiune despre cele ce se petrec in Bulgaria,

s'a ivit aseara si acela ca un conflict destul de serios s'ar fi intimplat la granita romano-bulgara, lângá Ostrov, intre soldati d'ai nostri si niste soldati d'ai principatului vecin care voiaú sé dezerteze cu arme si bagaje in Dobrogea.

Inregistrám acest sgomot ca si pe cele- l'alte sub toate rezervele.


Persoane sosite alaltá -eri din Rusciuk povestesc cá Duminicä la o ora dupe amiazi s'a tinut acolo un meeting la care a luat parte un mare numér de cetateni între cari mai toti notabilii orasului.

S'au pronuntiat mai multe discursuri criticándu -se in toate comedia jucata de Regențä cu alegerea prințului Ferdinand de Coburg. Unul din oratori a încheiat vorbirea sa zicênd ca, daca nu este un alt mijloc d'a se pune un capét situatiunei dezastroase de azi, sé se proclame Republica.

[...]

Epoca, 17 iulie 1887


Iata mai sus ultimele ecouri ale unei actiuni politice care poate ar fi schimbat radical soarta Romaniei (si a Bulgariei) in decursul istoriei ulterioare, unirea Principatelor Romaniei cu Principatele Bulgariei.

Intre 1886-1887 a fost pregatita in detaliu Unirea Romaniei si Bulgariei sub Carol I in forma unei Confederatii, unire sustinuta puternic de Germania. Acest proiect urmarea, printre altele, eliminarea influentei rusesti din Balcani.

In Bulgaria in august 1886, rusii au regizat o lovitura de stat, in cursul careia Alexandru, principele Bulgariei a fost fortat sa abdice si sa accepte exilul in Rusia. In acest context s-au purtat tratative unirii Bulgariei cu Romania sub sceptrul lui Carol I.

Rusia a amenintat imediat Romania si Bulgaria cu ocupatia militara, daca nu renunta la ideea Confederatiei. Pentru a evita un razboi cu Imperiul Tarist, cel doua state au abandonat proiectul ( iunie 1887).

In 7 iulie 1887, bulgarii l-au ales pe Ferdinand de Saxe-Coburg-Gotha ca principe al Bulgariei.

Iata mai jos o alta stire despre inceperea tratativelor internationale intru pregatirea acestei uniri.


Alianţa statelorü balcanice.

Ministrulü Engliterei Sir William White se află încă în Bucuresci.

După cátü spune ziarul "Epoca" dénsulü a lucrata şi lucrézá din résputeri pe lângă guvernul român la alcătuirea unei alianţe defensive între statele balcanice.

Acéstá scire o putemü da în modü positivü, zice "Epoca". Sé mai zice în acéstá privinţă, şi ne mărginim a înregistra aceste svonurî, că s’ar încerca ca unirea între România şi Bulgaria sé se facă în persóna Regelui Carol.

D’almintrelea încă mai de demultü amü pututü constata pe ici pe colo că acestü planu preocupă pe consilierii tronului.

In legătură cu aceste proiecte, ar fi şi venirea d-lui Sturdza în capulü departamentului afacerilorü streine, fapt, care nu s'ar puté altmintrelea înţelege azi când influinţa Rusiei pare a fi câştigată mai multü terenü.

Gazeta Transilvaniei, 2 (14) Septemvre 1886.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

116
Techirghiol
06.03.2021 13:44
Actual: 3° C
Viteza vantului: 7,2 m/s