Cover Image

Descrierea oraşului si marelui port Mangalia

Publicat de Aurel Băjenaru, 11 Iunie 2019
Timp de citire: 3 minute

E un oraş foarte vechiu. Pozitiunea sa este frumoasă. Se găseşte în partea nordică a portului, unde se văd fundamente de cetate. Deoarece Gazi Umureia-Adje-Iacuboglu a întâmpinat greutăţi mari la cucerirea lui, care s'a făcut sub domnia lui Baiazid Ilderim, după cucerire, a dărâmat cetatea. 

In timpul de azi oraşul e frumos şi înfloritor şi este situat pe coasta unui şes nisipos. Este vacuf (proprietate eclesiastica n.r.) al lui Esmachan Sultan şi se administrează de un muteveli (administrator de vacuf n.r.). Este caza (plasa n.r.) cu paia (clasificare n.r.) de trei sute de accele (moneda de argint, aspru n.r.) în vilaetul Dobrogea-Silistra. Dela nahie (subdiviziune a plasei n.r.) cadiul primeşte anual şeapte pungi. 

Are serdar (comandant de cavalerie, rang boeresc n.r.) comunal, muhtesib (primar si sef de politie n.r.) comunal şi subaşă (agent insarcinat cu strangerea dijmei n.r.). 

Are multi negustori cari trăesc în case solide, pentru că le e teamă de Cazaci. Majoritatea aianilor (fruntasii unui tinut n.r.)  sunt Lazi, ai căror părinţi au fost robi (armenii turciţi de pe lângă Trebizonda n.r.). Lazii au un proverb de spirit că, dacă cineva n'are posibilitatea să se ducă la Meca, să se ducă la Mangalia, pentru că acolo este hagialâcul rătăciţilor' şi al săracilor.

Aci sunt deasemenea mulţi Greci şi Evrei. La judecătoria şeriană sunt în permanenţă procese  între Evrei şi Lazi. Dacă în Mangalia un Laz trage o palmă unui Evreu, el este pedepsit după legile şeriiane. Cea mai însemnată geamie este aceia a lui Esmahan Sultan. E o geamie luminoasă cu mulţi credincioşi, cum nu e alta în aceste părţi.

Sunt şapte şcoli primare, trei hanuri, vre-o 300 prăvălii, un mic bezisten (pravalii pe ambele laturi ale unei strazi acoperite n.r.) şi o bae mică. Toate localurile închinate lui  Dumnezeu şi ele filantropice sunt vacuf al lui Esmahan Sultan.

Are şeapte cafenele şi vre-o 300 depozite lângă port şi alte locuri, aci fiind un centru comercial. Cel mai bun han e acela  al serdarului. ln raport cu oraşul  prăvăliile sunt puţine. Portul este mare şi prin el se expoartă cereale pentru Constantinopol. 

Deoarece acest port al vilaetului Dobrogei este deschis spre sud- est, se fac valuri ca munţii; din care cauză corabiile pleacă imediat ce încarcă mărfuri. ln vechime a fost aci un port mare cu două eşiri. Si acum in fundul mărei se vad pietre de port, mari ca munţii.

In împrejurimile oraşului sunt vii şi grădini. In partea vestică, lângă grădini, se află mica techea (casa de rugaciunea a calugarilor musulmani, schit n.r.) «Muharem-Baba». După masă dervişii bătrâni şi tineri se dedau aci la contemplaţiuni religioase.

Evliya Çelebi, 1651

 

In imagine geamia Esmahan Sultan din Mangalia la inceput de secol trecut.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button
Techirghiol
11.08.2020 09:39
Actual: 24° C
Viteza vantului: 4,1 m/s

Vizitatori astazi

129