Cover Image

Din Dobrogea, 1893

Publicat de Aurel Băjenaru, 5 Februarie 2021
Timp de citire: 5 minute

Sase saptämäni de chefuri

(Despre sub-prefectul Miclescu de la Mangalia, petrecaret si muieratic care nu-si vede de treaba si prefectul judetului Constanta din 1893, Kiriţescu, care se pare ca-l acopera pe primul n.r.)

In numerul... al ziarulul nostru a apărut o corespondenţă din Constanţa, şi s'a spus în ea că d. Miclescu, sub-prefectul plăşei Mangalia, comite şi tolerează acte, cari injosesc demnitatea personală şi slăbesc prestigiul funcţiei ce ocupă.

Am citat fapte şi nume. Tărziu dupe aceasta apare în „Monitorul oficial" un Comunicat, în care se zice, că prefectul judeţului Constanţa anchetend cele publicate de "Lupta" a constatat, că nimic nu este adeverat. Astăzi avend verificate informaţiile noastre şi fiind în posesiunea altora nouă, declarăm că colonelul Kiriţescu, prefectul judeţulul Constanţa, cu o uşurinţă de neertat a indus în eroare administraţia centrală de la Interne, şi a espus'o la un comunicat falş.

In adever, d Kiriţescu nu poate nega, că faptele reproşabile ale sub-prefectuluI seu Miclescu le cunoştea chiar inainte de publicarea lor în ziarul nostru; căci deja la 19 Decembrie 1892, când venise în Mangalia pentru recrutare, i s'a plâns notarul Andriuţă, a cărui femee o furase sub-prefectul.

D. Kiriţescu, nu poate nega de asemenea, că cerend în doue renduri, ca să-i se deschidă o cameră din fundul Palatului administrativ din Mangalia (cu ferestrele văpsite şi unde era zestrea notăresei furate) d. Miclescu cu neruşinare i-a obiectat întăi, ca cheea este la camerier, si apoi ca s'a perdut.

D. Kiriţeseu a fost la Mangalia numal de 2 ori; o datä cu d. General Manu, şi a doua oară cu ocazia recrutarii la 1, 2 şi 3 Octombrie anul curent. In nici una din aceste visite nu s'a o-cupat de cercetarea celor publicale de noi; pentru-ca nimenI din cei spuşi in corespondenţa noastra n'a fost intrebat. Ancheta n'a avut loc, şi prin urmare cänd si-a permis a da un raport despre o anchetă pe care n'a facut-o, d. Kiriţescu a fost de rea-credintä.

Daca K. K. Lascar doreşte, sa se convinga despre mizeriile şi destrăbalarea cu care se administreaza judeţul de catre d. Kiriţescu, ne putem angaja să-i dam prin coloanele ziarului nostru un memoriu de multele abuzuri cunoscute şi tolerate de Prefect, ramänand insă a nu fi insarcinat tot el cu anchetarea lor, aşa cum s'a intamplat in casul denunţat de noi.

Pänä atunci pentru sprijinul şi mai mare al celor zise in corespondenţa noastra, şi ca o desminţire categorica d-lui Colonel Kiriţescu adaogäm : Sub-prefectul Miclescu a furat femeia notarului Andriuţă, asa cum s'a scris in ziarul nostru. Marturi sunt d. Daniil Ciolac, copist la Căpitania portulut din Mangalia, soţia acestuia, sotia lui loan Serghi şi el, toţi aceştia cu cari d. Miclescu, impreună cu notăriasa furată, a facut ziua si noaptea petreceri. Martur este d. Condrea, invtăţorul din Mangalia, si d Dimtrie Vasiliu de la Perveli. comuna Tuzla, cari a oprit pe notar de la hotarirea de a trage cu revolverul in sub-prefect, şi cari au fost faţă, cand acesta a fost injurat de notar.

Am spus, că sub-prefectul Miclescu a ţinut în Mangalia la petreceri timp de 6 saptamani pe notäriasa si notarul Rafail, numit de o data la doue comuni : Osmancia şi Edilkioi.

Primarul din Edilkioi Seil Ah-met Bekir şi cel din Osmancia, Ablai, ajutorii lor, ciauşii primăriilor, şi hogii din satele acestor comuni (populate mai numai de Turci şi Tatari) pot afirma lipsa notarului Rafail, şi ca toţi, caţi s'au născut şi au murit in cele 6 saptamani, s'au botezat şi au fost ingropaţi fara bilete din condica starii civile, neavand cine sa le dee, cand Rafail chefuia in Mangalia cu d. sub-prefect.

Petrecerile sub-prefectului cu notarul Rafail le ştie lumea intreagă de pe acolo, le poate spune d-nii D. Rodulescu şi Hristodor Radulescu, proprietari, d-nul Simion Lupescu, dirigintele oficiulul telegrafo-poştal din localitate, Capitanul Mustatä, comandantul roşiorilor, Capitanul Cocoş, comandantul vinatorilor, d. Arghiropol, primarul din Mangalia, d. Papadopol, revisorul Regiei tutunurilor şi toţi caţi s'au intamplat sa treaca prin Mangalia în acea vreme.

Numai cänd nu vrei, ca d. colonel Kiritescu, numai atunci nu poţi afla lucruri şi fapte, ce le ştie şi le vede toata lumea. Cat priveşte nepriceperea d-lui Miclescu în trebile administraţiei dovadă este arhiva intreaga a prefecturei, plina de observaţii adresate lui pentru inspecţia comunelor, urmarirea hoţilor şi alte chestii de administraţie. In fine not susţinem toate cele publicate in corespondenţa noastra ; şi adaogem ca d. Kiriţescu s' a facut complice cu sub-prefectul sau, şi că, din rea credinţa inducand in eroare administraţia centrala, şi expunand'o la comunicate falşe, este unul din acei ne-trebnici, cari, pentru un motiv sau pentru altul, compromit toate guvernele.

Atät pentru astă-zi.

Lupta : Ziar liberal-oposiţionist, 11 decembrie 1893


In imagine Mangalia la 1900 (imagoromaniae.ro).

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

115
Techirghiol
06.03.2021 13:42
Actual: 3° C
Viteza vantului: 5,14 m/s