Cover Image

Dobrogea salbatica

Publicat de Aurel Băjenaru, 29 Decembrie 2023
Timp de citire: 4 minute

Salbaticia, lipsa de omenie, abuzul de putere, arbitrariul si lipsa de profesionalism a autoritatilor din Dobrogea este rezultatul a peste treizeci de ani de excludere de la drepturile politice a dobrogenilor, la aservirea functionarimii in interesul clasei politice si a deprofesionalizarii acesteia. Totul in numele fricii induse cu "problema nationala", primand frica fata de bulgari.

° ° °

Un atentat ce oglindește o stare de lu­cruri nenorocită.

Am relatat în numărul nostru precedent că In comuna Pantelimonul de Sus din județul nostru primarul satului Anton Bumbac a fost împușcat mortal de către un jandarm caporal, locțiitorul plutonierului șef de post.

Revenim astăzi cu amănunte complecte asupra acestei afaceri care prin felul său ese din cadrul comun al crimelor obișnuite, pentru că reliefează anarhia și abuzul ce stăpânesc satele, grație atotputerniciei fiecărei autorități în parte.

Să relatăm dar, faptele, așa după cum s’au întâmplat.

Un consiliu comunal chefliu... Duminică seara, primarul din Pantelimonul de Sus Anton Bumbac împreună cu un grup dintre consilierii comunali — toți liberali — se întruniseră, probabil în consiliu, la o cârciumă din șatra lui Nicolae Pană. Alâturi de masa edililor, se găsea la o masă învecinată un alt „șef “de autoritate, d. capo­ral de jandarmi Hodorog Gheorghe, locțiitorul d-lui plutonier girant al postului plecat în concediii, înconjurat de un jandarm din post și de un grup de gardieni ai satului. Consiliul comunal părea preocupat de chestiuni foarte importante de vreme ce pe gospodarii satului îi apucase miezul nopții în fața paharelor pline cari le dăduseră buna dispoziție.

Pentru că a vrut să aresteze consiliul...

Pe la orele unsprezece și jumătate unul dintre consilieri, anume Radu Zmeu, se ridică la un moment dat și îndreptându-se către masa jandarmilor și gardienilor, le atrase atențiunea că la acea oră nu au ce căuta la carciumă, fiind datori să-și vadă de atribuțiunile cu cari sunt însărcinați. Cei poftiți astfel să părăsească localul se conformară invitației consilierului comunal și se răspândiră prin sat. Numai caporalul și soldatul ce întovărășea se așezară la pândă în fața cârciumei, cu intenția să aresteze pe primar și pe consilieri, pentru... ultraj.

Intr’adevăr, consilierul Radu Zmeu eșind din local, jandarmii’l somară cu armele la ochii, înhățară și declarară arestat. La îl strigătele celui astfel poprit a ieși din cârciumă primarul Bumbac cu săteanul Ion L. Pică. Aceștia puseră mâna pe caporal, l-au dezarmat și l-au băgat în local. Soldatul, presimțind ce-il asteaptă, fugi din partea locului așa se făcu nevăzut, lâsându-și caporalul prizonier al consiliului comunal care avea sâ decidă. Și după cum era de așteptat — dat fiind circumstanțele afacerii—consiliul după o scurtă deliberare a decis soarta captivului. D. caporal fu așezat cu fața la podea și bătut până ce consiliul a crezut că ispășise greșeala de-a fi ofensat atât de grav edilitatea. Apoi se inmana jandarmului arma și cel bătut fu dat afară. O execuție sumară al edililor.

Caporalul însă nu se dădu învins. El, șeful postului de jandami, cegea autoritate — el, care a dat sprijin guvernului la alegeri să fie astfel batjocorit?... lncărca deci arma și dechizând ușa cârciumii îndreaptă din prag țeava către primar, și trase. Glonțul porni și cel lovit, Anton Bumbac, se prăbuși la pământ scăldat în sânge și-și dădu imediat sufletul. Eșind prin spatele celui ucis, glontele pătrunse in abdomenul consilierului Constantin Ficop și de acolo, se înfipse în mâna consilierului Stroe Hanu, cari au început sa se vaite. Jandarmul văzând isprava și spre a nu fi linșat de sătenii cari se adunaseră la sgomotul detunăturii, binevoi s-o șteargă, dispărând în întunecime.

Un cadavru supărător...

Cum cadavrul primarului rămăsese in cârciumă, patronul localului, Nicolae Pană crezu cămai bine să se sustragă cercetârilor justiției și luând pe mort in brațe, îl aruncă în șanțul șoselei. Cei doi consilieri răniți au fost transportați cu căruțele la spitalul din Cogealac. Starea lui C. Pricop e gravă. D. prim procuror Moiseanu, anunțat despre cele întâmplate a dispus facerea unei anchete și aducerea criminalului în localitate. Astăzi cercetările continuă la parchetul tribunalului local.

Dacia, 10 octombrie 1928

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

36
Techirghiol
05.03.2024 04:48
Actual: 8° C
Viteza vantului: 3.54 m/s