Cover Image

Dobrogea, Vlahia lui Asan şi Tătarii

Publicat de Aurel Băjenaru, 3 Februarie 2019
Timpul de lecturare: 2 minute

ln anul 1253 calugărul minorit Wilhelm de Rubruquis întreprinde o călătorie «ad partes orientales», la Tătarii, din stepele Ucrainiei, cu scopul de a-i cunoaşte şi a transmite apoi apusenilor relaţii asupra acestor noi barbari cari, cu doisprozece ani mai înainte la 1241, străbătând şi pasurile Carpaţilor, unde înfloriau voevodatele româneşti ale lui Basarab-Ban şi Seneslau, pustiiseră îngrozitor până în inima Ungariei şi până la hotarele germane. 

Arătând care sunt teritoriile supuse Tătarilor, Wilhelm  de Rubruquis pomeneşte şi de Valachia lui Asan, ce se întindea dela gurile Dunării spre miazăzi, în direcţia Constantinopolei, până în munţii Balcani, precum şi de Bulgaria-mică, în deosebire de Bulgaria-mare dela Volga, lângă Urali, dar şi de Valahia Asanizilor. lată şi acest preţios pasaj din itinerarul călugărului minorit Rubruquis:

«Dela gura Donului înspre apus şi până la Dunăre, totul este supus. Ba chiar şi dincolo de Dunăre, către Constantinopole, Valahia care este ţara lui Asan şi Bulgaria mica până la Salonoma, totul le plăteşte tribut. Ba încă în afară de tributul pomenit, ei au ridicat în anii din urmă, de fiecare casă câte o secure şi tot grâul pe care l'au găsit, in massă»*

 

*Ab orificio Tanais versus occidentem usque ad Danubium, totum est subditum. Etiam ultra Danubium versus Constantinopolim, Valakia, quae est terra Assani et minor Bulgaria usque ad Solonomam, omnes solvunt eis tributum. Et etiam ultra tributum condictum sumpserunt anais nuper transactis de  qualibet domo securim unam  et totum frumentum quod invenerunt in massa. 

(C. Bratescu, 1919)

 

***

 

Țaratul vlaho-bulgar (1185-1258, denumit Țaratul româno-bulgar de unii istorici români sau Al doilea țarat bulgar de bulgari și de istoriografia internațională, 1185-1396) a fost un stat multietnic (regat) apărut la Dunărea de jos în 1186, odată cu victoria bulgarilor și vlahilor răsculați din sudul Dunării împotriva Imperiului Bizantin, și dispărut în 1260 prin fragmentarea în state mai mici, cucerite în jur de 1396 de către Imperiul Otoman. 

 

In imagine insurgenti antiotomani aromani din Salonic, Macedonia, urmasii vlahilor lui Asan si ai regatului care se intindea din Dobrogea pana in Balcani, langa  "Bulgaria mica".

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

0
Techirghiol
23.10.2019 01:00
Actual: 14° C
Viteza vantului: 1 m/s