Cover Image

Evliya Çelebi - Calatorii prin Dobrogea - 1651

Publicat de Aurel Băjenaru, 10 Iunie 2019
Timp de citire: 3 minute

"...după ce Baiazid a cucerit aceste părţi de la Bulgari, Valahi şi Moldoveni, el coloniză aci soldaţi tătari şi din Anadolia. Din încrucişarea soldaţilor cu Valahii , au rezultat Citacii, cari întrebuinţează între ei un dialect particular. Nu ori cine poate pricepe limba lor" .. scrie Evliya Celebi in secolul XVII despre Dobrogea si Deliorman.

Evliia-Celebi, a călătorit mai mult de 40 de ani prin Egipet, Arabia, Persia, Asia-Mică, Peninsula Balcanică şi mare parte din Europa. Toate notele lui de călătorie sunt tipărite în limba turcă în zece volume (Seyahatnâme, Jurnal de Calatorie n.r.) . Despre valoarea descrierilor sale, Hammer (orientalistul austriac Joseph von Hammer-Purgstall 1774–1856, care l-a redescoperit si tradus n.r.)  spune că  Evliia-Celebi este cel mai renumit călător turc; că descrierea ţinuturilor  vizitate de el este făcută cu o exactitate severă, insă că trebue să fim prudenţi de câte  ori este vorba de descrieri referitoare la istoria vechie, de oarece în a·cest domeniu lui îi plăcea sii mărească .lucrurile în lipsă de probe precise şi se servia de legende. 

Aceeaş este şi părerea lui Sami Bei, istoric şi filolog turc. Cele mai multe călătorii, Evliya le-a făcut însoţind în calitate de imam, minezin şi secretar pe unchiul său Melec Ahmed-Paşa, care a. fost valiu în Diarbechir, Erzerum, Aakp, Şam, Bagdat, iar mai târziu a fost mare vizir si după aceea iarăş valiu la Silistra, Sofia, etc.

Insoţind pe unchiul său în anul 1061 (1651), Evliya-Celebi -călătoreşte spre <<Uzieialet>> având următorul itinerariu: Constantinopol, Cecmegeaua mare şi mică, Silivria, Ciorlu, Poloz, Aitos, Cenghe, Satu Nou, Provadia, şumen, Razgrad, Rusciuc, deacolo la Giuru ; pe urmă la Şiştov şi Nicopol; pe urmă· se intoarce iarăş la Rusciuc şi deacolo în oraşul de reşedinţă Silistra. 

Dela Silistra el a călătorit la Dobrici, Balcic, Cavarna, Mangalia, Chiustengea, Caraharman şi Babadag. Prin luna Zilhidze în anul 1062 (1652), Melec Ahmed-Paşa a fost destituit din postul de guvernator al ţinutului Silistriei şi numit in aceeaş calitate în vilaetul Rumeliei. Evliya l'a urmat şi a trecut prin Caramuratlii, Cialâc-Cavac, Silven, etc. 

In luna Redjeb anul 1063 (1653), paşa a fost chemat la Constantinopol în funcţiunea de al doilea vizir. Ambii pornesc dela Sofia, şi trecând prin mai multe localităţi, ajung la Constantinopol. La 4 Seval 1066 ( 1656), Evliya călătoreşte din nou prin ţinutul Silistrei, deoarece stăpânul său Melec Ahmed-Paşa· a fost din nou numit ca guvernator al Silistrei cu misiunea specială de a apăra· coasta Mărei Negre de atacurile repetate ale Cazacilor. In această călătorie Evliia a străbătut Lozengrad, Mesemvria, Aitos, Varna şi deacolo plecă spre Polşa (Polonia).

«Mai întâiu, - spune Evliya-Celebi, - cu ajutorul lui Dumnezeu, am pornit din Constantinopol, dela localitatea «Topcilar» , am luat direcţiunea sudică, am trecut grădina lui Daud-Paşa, şi dealurile stâncoase deacolo,- precum şi multe sate înfloritoare şi am ajuns în orăşelul---Chiuciuc-Cecmege».

(va urma)

GORAN I. CIALICOFF, Dobrogea Juna 1912-1913

 

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button
Techirghiol
11.08.2020 10:17
Actual: 25° C
Viteza vantului: 2,1 m/s

Vizitatori astazi

143