Cover Image

Familia regală romană la Constanţa - 1907

Publicat de Aurel Băjenaru, 22 Noembrie 2019
Timp de citire: 3 minute

Familia regală romană a sosit Joi la Constanţa. Apariţia trenului regal din tunelul care duce in port, a fost salutată cu salve de tunuri date de bastimentul ≫Elisabeta≪.

Cand trenul se opri in faţa chioşcului, regina se cobori din vagon impreună cu mica principesa Maria. D-nele Sturdza, Varnav, Georgescu, Boerescu, precum şi doamnele Ali Kadar, Dr. Temo, Abdula Hagi, Zaid, aparţinand elitei turceşti, au intampinat pe regina şi principesa Maria, oferindu-Ie buchete de flori. Portul turcesc, bogat şi frumos impodobit, cu care erau imbrăcate doamnele din elita turcească, a făcut o frumoasă impresie asupra reginei.

Regina s’a intreţinut cu persoanele ce i-au fost prezentate, apoi suindu-se in trăsură impreună cu princesa Maria, au fost conduse in uralele mulţimei spre palatul regal.

După un sfert de oră, regina a vizitat vaporul ≫Împăratul Traian≪, unde s’a intalnit cu principii Nicolae şi Elizabeta, cu cari au luat masa pe bordul vaporului. Tot cu trenul regal au sosit episcopul Pimen, d-na de onoare Poenaru, d. Greceanu cu d-na, d. Ionel Brătianu, ministru de interne, Gratzosky, aghiotant regal, d. Coandă, directorul şerviciului maritim şi dl. Panaitescu, şeful poliţiei dela ministerul de externe.

În vederea sosirei regelui, strada Mangalia a fost frumos impodobită, iar la capătul ei s’a pus un splendid arc de triumf. Aci familia regală a fost aşteptată de primarul oraşului, d. Georgescu, intregul conziliu comunal şi mii de cetăţeni. La oarele 3 fix a sosit automobilul regal, in care se aflau regele, principele Carol şi principesa Maria. Automobilul regal a fost urmat de alte automobile, in cari se aflau primul-ministru Sturdza, miniştrii Morţun şi Brătianu, generalul Mavrocordat şi aghiotanţii regali.

Primarul oferind tradiţionala paine şi sare, a urat suveranului in numele cetăţenilor buna sosire, zicand că oraşul se simte mandru ori de cate ori are prilejui de a găzdui familia regală şi că atenţiunea ce se dă acestui oraş pur comercial este o incurajare pentru a depune o muncă şi mai mare pentru propăşirea comerciuiui.

Regele primind tradiţionala pane şi sare a zis: ≫Mulţumesc cetăţenilor de primirea făcută, şi simt o mare plăcere ori de cate-ori viu in acest oraş eminamente comercial şi care este tot odată primul port ce face fala ţarei. D. prefect Varnav a prezentat apoi suveranului consiliul comunal.

După un sfert de oră automobilele au pornit spre catedrală, parcurgand străzile : Mangalia şi Carol, in uralele entuziaste ale mulţimei, inşirată in tot parcursul drumului pană la catedrală. Aci suveranul a fost primit de episcopul Pimen, inconjurat de cler. După sfarşirea slujbei bisericeşti, regele a trecut in revistă compania de cetate şi aceea a micilor dorobanţi şi a primit defilarea.

După aceasta automobilul regal s’a indreptat spre port, unde staţiona vaporul ≫Împăratul Traian≪, pe care se afla şi regina, principesa Maria şi principele Carol. Dela vapor regele insoţit de suita sa s’a indreptat spre pavilionul regal pentru a se odihni de oboseala solemnităţilor.

La orele 8 seara regele a oferit in sala palatului regal un banchet, unde au fost invitaţi militarii străini, d-nii miniştri Sturdza şi Brătianu cu doamnele, I. Morţun, d. prefect Varnav, primar Georgescu cu doamnele, precum şi casa civilă şi militară. Eri, Vineri, dimineaţa la oarele 8 regele a plecat pe campul de manevre.

Gazeta Trasilvaniei, 23 septembrie 1907

 

In imagine arcul de triumf de pe Str. Mangaliei ridicat in cinstea regelui in 1907.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button
Techirghiol
07.07.2020 16:08
Actual: 30° C
Viteza vantului: 6,2 m/s

Vizitatori astazi

423