Cover Image

Inaugurarea podului peste Dunăre

Publicat de Aurel Băjenaru, 10 Februarie 2020
Timp de citire: 2 minute

Joi la 14 / 26 a. c. s'a făcut inaugurarea podului de la Cernavodă, care legă România cu Dobrogia şi este cel mai lung in totă Europa. Inaugurarea s'a făcut cu mare pompă, fiind de faţă regele Carol, regina Elisabeta, prinţul Ferdinand, principesa Maria, principele Leopold de Hohenzollern, fratele regelui Carol, principele şi principesa e Meiningen, representanţii puterilor străine, miniştri, senatori, deputaţi şi un numer mare de persóne invitate.

Trenul regal a sosit la ora 1 p. m. Suveranii şi ospeţii au fost primiţi la capëtul podului de directorul lucrărilor. Elevii şcolei de poduri şi şosele au presentat armele şi corniştii au sunat primirea regelui. 

De aici augustele personage au mers pe jos până la ultimul picior din apă, unde, după presentarea personalului technic al podului, regele a aşedat ultimul nit, incheiându-se  şi sfârşindu-se astfel lucrarea podului peste Dunăre, numit „Regele Carol I". 

Acest eveniment s'a anunţat prin salve de artilerie. Cortegiul a străbătut apoi pe jos restul podului până la ţermul drept, unde regele şi augustii ospeţi au fost intimpinaţi de innaltul cler. Cortegiul regal a intrat apoi in chioşcul ridicat in stânga ultimului picior ul podului pentru serviciul divin. Aci dl ministru al lucrărilor publice a dat cetire documentului inaugurării, care s'a semnat de toţi cei de faţă şi s'a aşedat de regele in zidărie. In timpul acesta şi când s'au dat cele trei lovituri de ciocan tradiţionale, musicele au intonat imnul naţional. 

Apoi întregul cortegiu a luat loc intr'un chioşc anume clădit din care a asistat la încercarea podului. înainte de descindere, regele a înmânat medaliele „serviciului credincios" lucrătorilor cari s'au distins. Apoi suveranii şi ospeţii s'au urcat in trenul regal, care a străbătut podul in sunetul imnului naţional şi salutat de salve de artilerie. Rentorcându-se trenul regal la clădirea de recepţie, după o mică pausă, curtea, ospeţii şi invitaţii s'au dus in sala banchetului, unde au luat loc. 

După banchet, toţi au descins la un debarcader anume construit in dreptul podului şi s'au îmbarcat pe aprópe spre a observa de pe Dunăre aspectul lucrărilor. Séra toţi s'au intors la Bucureşci.

Familia, 17 / 29 septembrie 1895

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button
Techirghiol
14.08.2020 22:38
Actual: 23° C
Viteza vantului: 4,1 m/s

Vizitatori astazi

306