Cover Image

Incidentul Capitan Blăniţă -Bănescu

Publicat de Aurel Băjenaru, 2 Noembrie 2022
Timp de citire: ~1 minut

In localul Báncei de Scont din localitate, in chiar biroul d-lui Director , a avut loc, in preziua alegerilor judetene , un rautacios schimb de cuvinte intre d . Căpitan Blăniţă, mare proprietar şi candidat la acele alegeri şi fostul primar conservator , incident din care acesta din urmă a ieşit cu... coada intre picioare.

Abia a apucat să intre d. Blăniţă in biuroul d -lui director al băncii şi fu intimpinat de d. Bănescu cu cuvintele :

— Ai la mine o poliță , domnule Căpitane !

— Politele mele le plătesc foarte regulat - raspunse foarte liniştit d . Blăniţă ; - de cît nici odată nu te-ai învrednicit şi nu te vei învrednici ca să fil în posesia vreuneia din politele mele !

— Am stăruit ca să fii ales , de rindul trecut, consilier județian , - continua, cu ace laş tupeu, şeful conservatorilor democraţi din localitate.

—Te ştiam obraznic ; te ştiam grandoman, dar nu te ştiam şi mincinos. Păstrez încă telegrama , prin care sunt rugat de d. Prefect, ca să primesc a intra in consiliul judetian, - conchise d . Capitan Blăniţă .

Dobrogea jună, 15 decembrie 1908

Descriere imagine

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

163
Techirghiol
03.12.2022 15:08
Actual: 3° C
Viteza vantului: 3,88 m/s