Cover Image

Istoricul diferendului româno-bulgar

Publicat de Aurel Băjenaru, 9 Mai 2019
Timp de citire: 6 minute

— Destăinuirile gazetei „Devnik“. —

Sofia. Ziarul "Devnik" (Dnevnik n.r.) destăinueşte intreg istoricul diferendului romano-bulgar.

Iată ce scrie: 

Inainte de isbucnirea răsboiului dintre aliaţi pretenţiunile de compensaţiuni teritoriale ale Romaniei, erau destul de mici, ele mărginindu-se la o uşoară rectificare a graniţei despre Dobrogea."'

„Cauza principală că aceste pretenţiuni modeste din toate punctele de vedere,nu au fost acceptate atunci, se datoreşte intransigenţei doctorului Daneff, care in tot timpul conferinţei dela Londra ( la 30. Mai 1913 s-a semnat Tratatul care a incheiat Primul Razboi Balcanic n.r.), s’a eschivat de a se intalni mai des cu d. Take Ionescu  şi Mişu, delegaţii Romaniei, pe cari ii ocolea".

„Intransigenţa aceasta şi trăgănarea tratativelor incepute cu Romania, doctorul Daneff le motiva faţă de miniştri străini, arătand că din causa lipsei de instrucţiuni dela Sofia, nu ştie cum să procedeze“.

„In cele din urmă pretextand că telegramele sale adresate dlui Geşoff şi prin care cere instrucţiuni, răman fără răspuns, a rupt pur şi simplu tratativele, ce puteau duce la un bun sfarşit".

„După căderea lui Hiamil paşa şi in momentul cand devenise de notorietate publică, că războiul va incepe din nou cu Turcia, Romania şi-a mărit pretenţiunile.

„Dl Geşoff voind atunci să reia tratativele pe baza cererilor formulate de dl Take Ionescu la Londra, a văzut cu multă surprindere, că Romania şi-a majorat pretenţiunile, aşa că acceptarea celor dela Londra, nu o mai mulţumea“.

„Faţă de această intorsătură dl Geşoff a lăsat chestiunea in  suspensie, mergand pană a afirma la intrebările ce s ’au făcut in Sobranie, că „Romania nu va lua nimic".

- „Mai tarziu insă Romania a obţinut Silistra*, mulţumindu-se cu aceasta, dovada că s’a grăbit să rectifice cat de curand protocolul conferinţei dela Petersburg“.

„După disolvarea comisiunei mixte insărcinate cu delimitarea unei graniţe romano-bulgară pe baza hotărarei dela Petersburg şi in momentul cand izbucnirea unui război intre aliaţi incepuse să pară probabilă, Romania şi-a mărit iarăşi pretenţiunile insistand pentru linia Silistra Seabloa ( Şabla ? n.r.)".

Dl Calincoff ministrul plenipotenţiar bulgar la Bucureşti, comunicand doctorului Daneff pretenţiunile Romaniei, nu a primit nici un răspuns. In acest timp contele Tarnowschi, plenipotenţiarul austriac la Sofia, prezentandu-se doctorului Daneff l-a sfătuit să tranşeze diferendul cu Romania,.arătand că această ţară pe langă că işi măreşte pe zi ce merge pretenţiunile sale, dar poate aduce multe neplăceri Bulgariei intr’un război cu ceilalţi aliaţi“.

„Şi această iniervenţie a rămas fără rezultat Că doctorul Daneff a impedicat graţie intrasigenţei şi incăpăţinarei sale tranşarea diferendului romano-bulgar o constitue şi faptul că la consfătuirea şefilor de partide ţinută inainte de izbucnirea războiului cu Serbia, fiind intrebat dacă nu crede necesar obţinerea neutralităţii Romaniei şi Turciei, a răspuns afirmativ, luandu-şi angajamentul formal a lucra in această direcţiune". 

„Ce anume demersuri a făcut doctorul Daneff, pentru obţinerea acestor neutralităţi nu se poate preciza, in arhiva ministerului de externe negăsindu-se nici un act de natură diplomatică, referitor la obţinerea neutralităţii in chestiune".

„După inceperea războiului cu Serbia şi Grecia şi după ordonarea mobilizării in Romania, această ţară işi măreşte şi mai mult pretenţiunile cerand pentru primadată linia Turtucaia—Balcic, fără Dobrici. . Aceste cereri au fost transmise prin principele Ghica, doctorului Daneff, care insă nu a dat nici un răspuns.

Primul ministru in loc sa grăbească inţelegerea cu Romania -susţinea in Cameră proectul căilor ferate al ministrului Teodoroff".

„Contele Tarnowschi incetează cu intervenţiunile sale, Bulgaria rămaind complet izolată, in timp ce Grecii şi Sarbii cu ajutorul presei străine ducea o campanie de defăimare contra noastră pe chestiunea ororilor imaginare din Macedonia, cea ce a contribuit să devenim antipatici intregei Europe“.

„Luna Iunie se scurse astfel, Romania işi mobilizase armata. Rusia işi bătea joc de noi, iar Franţa şi Germania ajuta pe Romani şi Greci. 

In timpul acesta, regele a cerut deseori referinţe doctorului Daneff cum stăm  cu Romania', acesta mulţumindu-se a arăta că are asigurări formale că nu se poate mişca, intervenind in războiul inceput.

„La 1 Iulie principele Ghica părăseşte Bulgaria, spunand mai multor miniştrii că purtarea doctorului Daneff, care se crede mare diplomat şi care va-aduce mari nenorociri Bulgariei, faţă de Romania, a provocat rechemarea sa pe care o regretă. Două ore inainte de plecare, ministrul roman, s ’a prezentat doctorului Daneff, căruia i-a arătat că mai este timp pentru o impăcare cu Romania. Acesta, fără a-i răspunde nimic, s ’a mărginit a-i intinde mana, urandu-i bun voiaj" . 

„La 2 Iulie Romania se aliază cu Serbia şi Grecia. Soarta Bulgariei era dar decisă. Armata romană intră in Bulgaria. Frica, de Turcia se mărea. Şi in adevăr guvernul otoman văzand sfaşierea protocolului dela Petersburg, s ’a decis să-l rupă şi el pe cel din Londra şi armatele turceşti au intrat in Tracia.

„Părăsiţi din toate părţile suntem nevoiţi să acceptăm pacea dela Bucureşti, unde Romania işi măreşte din nou pretenţiunile cerand şi obţinand, oraşul Dobrici.

 

Gazeta Romana, Budapesta, 17/30 Novemvrie 1913.

 

* Romania a obtinut  la conferinta de la Sankt Petersburg din 1-26 aprilie 1913, fortareata Silistra, in schimbul neutralitatii in Primul Razboi Balcanic. 

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button
Techirghiol
04.06.2020 00:22
Actual: 11° C
Viteza vantului: 2,1 m/s

Vizitatori astazi

359