Cover Image

Jaful şi infecţia din staţiunile noastre balneare

Publicat de Aurel Băjenaru, 12 Noembrie 2023
Timp de citire: 6 minute

La Techirghiol: 12.000 lei o cameră, 150 lei o bae şi 700 lei o vizită medicală.

—Ce fac autorităţile?

In fiecare an la aceasta epocă şi chiar mai de vreme, s’au ridicat vehemente proteste impotriva speculei, lipsei de confort şi absolutei lipse de higienă din principalele noastre staţiuni balneare şi climaterice. Zadarnice sforţări pentru o îndreptare a unei situaţii, care nu mai poate dăinui! E parcă un făcut, un fel de coalizare a autorităţilor, cari au controlul acestor staţiuni, cu exploatatorii suferinţelor omeneşti.

Majoritatea celor cari vizitează staţiunile climaterice şi balneare este compusă din suferinzi şi cu mijloace materiale reduse. Foarte puţini sunt plaisiriştii, cari vin să-şi etaleze luxul, forma şi lipsa de pudoare. Pentru aceştia din urmă nu avem nici un cuvânt de compătimire, ci din contra.

BOICOTUL

Dacă până acum nici autorităţile centrale şi nici cele locale nu au făcut nimic pentru ca staţiunile balneare şi climaterice să-şi spele proasta faimă ce şi-au creiat-o, tot publicul vizitator va trebui să reacţioneze. Reacţiunea în această chestie nu poate fi decât boicotul. Staţiuni cu renume, din cauza speculii şi lipsei de confort, au fost părăsite şi azi nu-şi mai pot reveni. Printre acestea putem cita şi Govora. Altele vin acum la rând.

Cu tot regretul de a scoate din ţară moneda naţională, în această epocă critică, mulţi preferă să fugă peste graniţă să-şi caute sănătatea, acolo unde poate găsi confort, linişte şi bună cuviinţă, ba chiar şi preţuri cu aproape 50 la sută mai eftin ca la noi.

In numărul nostru de eni, am publicat o scrisoare, care îngrozeşte pe cel nevoit să-şi caute sănătatea în această staţiune şi în acelaş timp va trebui să dea de gând autorităţilor superioare şi locale.

Ce este Tehirghiolul? S-ar crede că este o singură staţiune balneară. Sunt trei staţiuni bine distincte şi dacă mai adăugăm noua staţiune Agigea avem patru staţiuni: Tekirghiol-sat, Tekirghiol-Movilă, Tekirghiol-Eforie şi Agigea. Să vorbim de fiecare din ele.

TEKIRGHIOL-SAT Această staţiune balneară este aşezată în imediata apropiere a lacului Tekirghiol şi are o vechime mai mare ca celelalte staţiuni. Aici, vizitatorii vin numai pentru băile de nămol, calde sau reci. Eficacitatea îndelung constatată a acestor băi a atras o mulţime de suferinzi din toate unghiurile ţării şi chiar din străinătate. Din această cauză satul şi-a luat o mare desvoltare în ce priveşte clădirea de vile şi stabilimente de băi. Chiar instituţii de stat cum e „Casa centrală, a asgurărilor muncitoreşti“, are un sanatoriu model, unde sunt trataţi meseriaşii bolnavi din întreaga ţară. S-au făcut instalaţii şi de băi reci la lac, precum şi un mic port cu vase pentru transportul vizitatorilor la Movilă şi Eforie pentru plajă şi băile de mare. Staţiunea este iluminată cu electricitate şi are frumoase localuri de consumaţie. Iniţiativa privată însă nu a fost încurajată aşa cum trebuia, de autorităţile locale, deoarece nu vezi îmbunătăţiri edilitare, care să dea acestei staţiuni arse de soare, un aspect mai civilizat. Nu sunt plantaţii, nu sunt şosele, nu sunt canaluri şi ca culme nici apă bună de băut. In schimb este o fabrică de apă minerală şi apă gazoasă, cu care se trateaza nefericiţii vizitatori.

... după cum era şi natural să atragă un mare număr de vizitatori. Faptul acesta a determinat şi specula în toate direcţiunile. Preţul băilor a fost urcat fantastic dela 30—40 lei baia la 150 lei. Preţul oamenilor la aşa zisele "vile", cele mai multe case turceşti, imposibil de locuit a fost deasemenea sporit ajungând dela 1000-3000 pe lună la 10.000—12.000 lei, fără confort şi chiar fără un pat bun pentru odihna necesară. Nu mai vorbesc de cabinele de băi cari sunt nişte hârdae de lemn infecte, cari îţi fac impresia unor găuri înfiorătoare.

Aceeaşi speculă se practică şi la restaurante.

Specula, murdăria şi lipsa de confort, sunt întrecute de procedeele unor „balneologi" cari au îngrozit pe suferinzi. E lucru foarte elementar ca un bolnav mai înainte de a veni la băi să consulte un medic, în localitatea unde domiciliază, care îi dă indicaţia unde să se ducă. Deci boala ei este cunoscută. Când suferindu-l vine în staţiune, nu poate să-şi facă băile prescrise de medicul lui curant, dacă nu trece şi pe la un balneolog din staţiune. La Tekirghiol-sat, există un medic balneolog, pe lângă alţi mulţi, care şi-a făcut o faimă urâtă din specularea lumei suferinde. Numele lui este cunoscut de toată lumea. Pentru a-ţi da un buletin în care îţi prescrie invariabil 21 băi, cu un număr variabil de găleţi de nămol şi cu atâtea grade temperatură îţi pretinde nici mai mult nici mai puţin 700 lei de persoană. Dacă te duci cu trei copiii, la vizita acestui medic, trebue să plăteşti anticipat unei asistenţe, respectabila sumă de 3500 lei. Sărac, bogat trebue să plătească această taxă fixă. Cu mare greutate face o favoare colegilor doctori, reducând taxa la 500 lei de persoană. Cerem ca specula sa înceteze, imediat intervenind şi "Asociaţia medicilor balneologi" căreia îi incumbă această datorie. In numerile viitoare vom vorbi şi de celelalte neajunsuri din aceste staţiuni. N. V. BALNEOLOGII

Lupta, 26 iulie 1928

° ° °

Mai sus unde nu este numit "medicul balneolog cunoscut de toată lumea", este vorba de "legenda" Techirghiolului, dr. Iosif Dona, cel pe care Const. N. Sarry avea sa-l numească în "Dobrogea Jună" peiorativ "lipitoarea Techirghiolului".

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

74
Techirghiol
21.06.2024 08:15
Actual: 23° C
Viteza vantului: 5.72 m/s