Cover Image

Justiţia să-şi facă datoria

Publicat de Aurel Băjenaru, 27 Octombrie 2021
Timp de citire: 3 minute

(In articolul de mai jos aflam ca Dobrogea chiar si la 33 de ani de la anexare, era inca o provincie necunoscuta romanilor, aparent salbatica, dupa cum se spune mai jos, "ca in Africa, unde nu poti fi sigur de viata", iar oamenii care aveau de ales, "invatatorii cu diploma", nu se inghesuiau sa vina aici.)

° ° °

Justiţia să-şi facă datoria

Un cas tipic, care de sigur contribuie, ca multe altele; la mentinerea legendei «Ca în Dobrogea...» s'a petrecut, acum trei luni, în satul Peletlia (Săcele astazi n.m.) din județul Constanţa.

Un tînăr învăţător, abia sosit în comună, a fost , găsit într'o dinineaţă' spinzurat în şcoală. Parchetul, fâră a face vra-o cercetare la faţa -locului, dupä cum am aflat, a autorisat înmormântarea, luînd de bună declaraţia telefonica (din minunile telefonului!) a autorităţilor locale, că «nu e nici o bănuială la mijloc» şi că «numitul individ s'a sinucis», precum grăieşte formula obisnuită.

Un învăţător tinăr, titular, abia ieşit din Şcoala Normală, venit de bunä voie aici sä se sinucidă la o săptămînă după stabilire, iată nişte date care n'au dat nimic da bănuit Parchetului de Constanţa.

La rîndul nostru, cunoscind bine pe bietul Zamfir Chioru ca un învăţător harnic, fire asezată şi blindă (ni-a fost elev la Şcoala Normală din Galaţi), si ca anul ce l-am întilnit la: Bucuresti cu' o săptămină înnainte de a se «sinucide», nu avem dreptul să bănuim misterul, «sinucideri!» ?

După declaraţia familiei, abia la o lună s'a făcut autopsia cadavrului, iar Parchetul a luat disposiţiile după două luni şi jumătate, - avind, prima, înfăţisare pe la începutul lui Martie. Bănuiala cade, asupra, fostului suplinitor, care are legături, acolo, fiind bina văzut de bogătaşii, satului, oameni cu trecere.

Afacerea fiind încă în curs de cercetare, aşteptăm ca justiţia să facă luminiä deplină; dacă suplinitorul ştie ori nu ştie nimic de «sinuciderea».

Casul acesta nu are însemnătatea unui «fapt divers»: ca cele multa din ziarele cotidiane. El are o importanţă socială, mal ales aici în Dobrogea, despre care lumea are idei foarta greşite în ceia ce priveşte ordinea şi siguranţa.

Se ştie că jumătate aproape din Dobrogea e plinä de suplinitori. Învăţătorii cu diplomă nu prea vin, din multe motive, dintre care unul, e frica; îşi închipuiesc că Dobrogea ar fi o provincie din Africa, unde nu poti fi sigur de viaţă. Cum să vie prin locurile acestea învăţători buni, cind vor afla că pe aici sa găsesc învăţători sptazuraţi în şcoală ? Foile învăţătoreşti au început chiar să sa agite.

Să avem încredere că justiţia imparțială va răspige stăruinţile oamenilor cu trecere, mai ales acum cînd sa dau lupte înfierbintate pentru înjghebarea partidalor:politice si aici, si va da de urma; autorului sau a autorilor.

Ap. D. Culea

Neamul Romănesc, 28 Martie 1911

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

195
Techirghiol
23.01.2022 23:27
Actual: -6° C
Viteza vantului: 6,86 m/s