Cover Image

LA SINAIA VAI, LA CONSTANŢA RAI!

Publicat de Aurel Băjenaru, 8 Iunie 2021
Timp de citire: 2 minute

Ziarul «L'Indépendance Roumaine» publică un articol violent în potriva Cazinoului de la Sinaia, pe care 'l numeşte tripou, şi arată că în vara aceasta antreprenorii, o bandă de speculatori cosmopoliţi, au câştigat până acum un milion exploatînd viţiul mizerabil al cartoforiei şi naivitatea celor săraci cu duhul.

Asta în pagina întâia. In pagina doua, acelaş ziar publică o foarte ditirambică notă, invitînd lumea să se ducă la Constanţa, acum la sfârşitul sezonului, mai ales când, din cauza războiului, vilegiatura în streinătate nu mai e cu putinţă.

Spre a atrage publicul la Constanţa, ziarul înşiră o sumă de bunătăţi şi fericiri ce se pot găsi la Constanţa, şi nu uită să spuie chiar că în acest moment acolo „le flirt y bat son plein". Adică, pe româneşte, dacă vreţi să faceţi „combinatii", duceţi-ve acolo, că'i chilipir ! Aviz mai cu seamă cocotelor, burlacilor, berbanţilor, şi femeilor măritate cari nu se pot acomoda cu monotoniea existenţei conjugale !

Fireşte, „L'lndependance", pomenind toate distracţiile ce se pot gusta în Constanţa, nu menţionează şi Cazinoul, dar punem rămăşag că „banda de speculatori cosmopoliţl' de la Sinaia, care e aceiaşi la Constanţa, e cea care va profita mai mult de pe urma entusiastei reclame ce oficiosul liberal face staţiune! noastre balneare maritime.

Ş'atunci, zău, cam miroase... deşi s'a spus că banii n'aû miros. In definitiv, atitudinea ziarului „L'lndependance" împacă şi morala şi pe amatorii jocului de bulă, strigînd : —- Jos tripoul din Sinaia, trăiască cel din Constanţa ! Şi, la urma-urmei, ar putea să strige şi „Vive la France!" In momentele acestea de fraternitate româno-francă, o gazetă scrisă 'n franţuzeşte cum e „L'lndependance" nu putea să uite că fraţii baroni de Marsay (arendasii francezi al Cazinoului n.m.) aparţin nobilei naţiuni pentru care noi avem atîta simpatie.

Ce importanţă are faptul că, pe când toată Franţa e o baie de sânge, onorabilii antreprenori, în loc să se ducă în patrie să se înroleze ca „franc-tireurs", aû preferat să rămâie ca „soutireurs des francs" în Româniea? ! Această preferinţă e o mare plăcere şi onoare pentru ţărişoara noastră, şi denotă că dragostea Românilor pentru Francezi e reciprocă.

Ghiţă Delagambrinus Furnica, 2 septembrie 1914

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

158
Techirghiol
28.09.2021 18:50
Actual: 16° C
Viteza vantului: 5,22 m/s