Cover Image

Legea Otomană în România modernă

Publicat de Aurel Băjenaru, 7 Mai 2023
Timp de citire: 2 minute

Iată cel puțin una din prevederile legilor otomane, o lege misogină, discriminatorie, care a fost preluată de România prin "Legea de organizare a Dobrogei" din 21 martie 1880 si are valabilitate constituțională până în anii '30, probabil abolită cândva de autoritățile comuniste.

° ° °

Urme de legiuire turcească în Dobrogea

Prin legile privitoare la organizarea Dobrogei s'au menținut dispozițiunile privitoare la succesiuni din legea musulmană , dispozițiuni pe cari anume organe judecătorești speciale au a le aplica populațiunii musulmane. Este vorba despre legiuirea referitoare la succesiuni numită "Ferabidul Berabizi" , care prevede că în caz de succesiune ab-intestat , adică atunci când defunctul n'a lăsat testament, moştenirea nu se împarte în mod egal copiilor , ci se ține seamă de sexul acestora, și anume : dacă după urma defunctului a rămas un băiat și mai multe fete, jumătate din avere rămâne băiatului, iar cealaltă jumătate rămâne surorilor oricât de numeroase ar fi ele.

O asemenea dispoziție a fost atacată ca neconstitutionala înaintea secțiunilor unite ale Casației care a avut să se pronunțe deunezi, dacă textul din Legea de organizare a Dobrogei, care menține aplicarea pentru populațiunea musulmana a legiuirii speciale referitoare la atribuirea succesiunilor, este sau nu constituțională.

Fiicele moştenitoare, cari au atacat cu recurs dispozițiunea arătată, au susținut prin d. avocat Viforeanu , neconstitutionalitatea textului, nu atât în litera lui cât în spiritul lui , pe considerationea că nu este admisibil să se aplice pe teritoriul țării o legiuire de natură cu totul specială pentru o singură categorie de cetățeni ai țării și care dispozițiune vine în contradicție cu principiul din Constituție, care proclamă egalitatea tuturor cetățenilor țării în fața legilor.

Recursul a fost combătut de procuror general Căpățână , iar suprema Curte sub președinția d-lui Const. O. Ratescu a respins recursul, stabilind astfel că legea care menține aplicatiunea pravilei turcești în privință atribuirii succesiunilor populației musulmane, este constituțională.

Dobrogea jună - 20 martie 1934

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

14
Techirghiol
30.05.2023 04:22
Actual: 17° C
Viteza vantului: 4.43 m/s