Cover Image

Lipovenii din Dobrogea emigrează in Siberia

Publicat de Aurel Băjenaru, 10 Noembrie 2021
Timp de citire: 3 minute

In urma propagandei ruseşti, Lipovenii din Dobrogea au inceput a emigra la Siberia, unde li-se acordă mari foloase.

Guvernul romanesc a decis casă cumpere proprietăţile Lipovenilor şi să le impărţească la ţărani romani cu scopul de a impopula aceasta provinţă cu elementul romanesc. In scopul acesta s’a prezentat camerelor romane un proiect de lege. In expunerea de motive a acestui proiect se spun intre altele următoarele:

≫Este de mare interes ca aceste pămanturi să nu intre in stăpanirea unor persoane necunoscute, ci ca statul să le cumpere şi să le vindă la Romani. In acest scop am alcătuit alăturatul proiect de lege, prin care ministerul agriculturii şi al domeniilor este autorizat să rezilieze contractele de vanzări cu cumpărătorii de loturi mici şi să cumpere pămanturile stăpanite pe bază tio tapiuri. 

Pămanturile cumpărate de stat se vor vinde nu numai in loturi de 10 hectare, ci de orice intindere, pentru ca să se poată stabili in acea parte a ţării şi cultivatori, cari să poată face o cultură mai intinsă ca aceea pe care o fac astăzi posesorii de mici loturi. Preţul va fi stabilit de ministerul agriculturei şi al domeniilor cu aprobarea consiliului de miniştri. Pentru acoperirea acestor cheltueli ministerul va contracta un imprumut dela Casa de depuneri şi consemnaţiuni, imprumut care se va achita din preţul ce va rezulta din revanzarea acestor pămanturi şi pe măsură ce se va ineasa preţul.≪

Gazeta Transilvaniei, 25 Februarie 1909

 

In imagine satul de lipoveni Jurilovca la 1900, Eugene Pittard.

° ° °

Doi ani mai tarziu aflam cum s-a sfarsit aventura emigrarii lipovenilor in Siberia intr-un articol din "Neamul Romănesc":

° ° °

Emigrarile din Dobrogea: pedeapsa emigraților.

Miercuri au sosit în Galaţi, venind pe jos de la gura Prutului, un grup de de cinci săteni, foşti locuitori în Dobrogea, spre a se plinge şi a cere ajutorul administraţiei locale în următoarea nenorocire: Acum un an, un număr de 240 de inşi, bărbați, femel şi copii, din Dobrogea, au emigrat, în urma propunerilor agenţilor ruşi, în Rusia la Ismail, de unde au fost trimeşi în Siberia, unde li s'a dat pămint de arătură. Din causa epidemiilor ce bintuie acolo, şeptezeci din ei au murit.

Îngroziți de boală şi de miseria ce trebuia să o îndure, cei 140 de inşi au plecat înapoi, venind pănă la Prut, unde li s'a pormis trecerea pe teritoriul romănesc. Aici însă agentul vamal li-a interzis înnaintarea în ţară pănă nu vor plăti taxele vamale pentru lucrurile aduse cu dinşii.

Fiind lipsiţi de mijloace, locuitoril stau de două zile firă adăpost în ploaie si noroiu.

Delegații sosiți aici au venit să ceară intervenţia peutru a li se acorda scutirea de taxe vamale.

În urma plingerii celor cinci săteni veniţi dela gura Prutului aici, d. director a! prefecturii de judeţ a intervenit telegrafic la ministeriul de Interne, căruia i-a făcut cunoscut plingerea, cerînd să intervie la ministeriul de Finanţe să dea ordin vameşului de la gura Prutului ca să permită întrarea În ţară, fără plata taxei vamale, a celor 140 de săteni, cu familiile lor, cari vin din Siberia.

(«Lupta> din Tulcea.)

Neamul Romănesc, 1 noiembrie 1910

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

32
Techirghiol
30.11.2021 04:52
Actual: 2° C
Viteza vantului: 0,9 m/s