Cover Image

Mamaia, 1897

Publicat de Aurel Băjenaru, 30 Aprilie 2022
Timp de citire: 6 minute

Baile Mamaia, studiu din 1897.

Iată că în ramele lărgirii portului Constanța, încă din 1897 se purta discuția mutării băilor orașului de la Vii mai departe spre sud, sau înființarea unor băi noi spre nord, spre Mamaia, conform studiului făcut de doctorul balneolog Achille Zisu, "Apele de Mare". Însărcinată cu aceasta chestiune era "Comisiunea de înfrumusețare a orașului", după cum se relatează in articolul de mai jos.

BĂILE VIITOARE

Publicând lucrarea comisiunei de infrumuseţare a oraşului, in numerul penultim al acestui ziar, am reţinut, pentru o mica discuţiune, locul dintre vii, ales pentru a se cladi baile viitoare .

De şi mai este timp suficient påná se vor face aceste bai , construcționea abea inceputa a portului permitend celor esistente a mai fiinta incă cați -va ani, totuşi fiind -ca planul lucrarilor pregatitoare pentru bulevardul proectat pana la baile dintre vii, se face de pe acum , ne permitem a atrage atenţiunea onor comisiuni de infrumusetare asupra importantului studiu "Apele de Mare " al d - lui D -r Achille Zisu, publicat in numerile de la 144 pånä la 160 ale acestui jurnal.

Iată ce zice in cestionea bailor viitoare, eminentual nostru practician :

La o distanta ca 2 chilometre de oras spre nord exista o plaje förte intinsa cu deposite enorme de nisip fara maluri , pe o intindere de cel puțin 5 chilometre, incepend de la tabacäria româna şi pâna la Mamaia ; iar de aci o coastá catra nord care acopere aceasta plaje dirijindu - se in interiorul marei cel puţin 10 chilometre : fundul este curat şi numai nisip si adancimea apei incepe de la o distanta destul de departata de la mal, valurile nu sunt forți de și sunt destul de dese .

Am avut ocaziune sä arat aceasta plaje confratelui D- r Neagoe și d -sa , care a voiajat mult pe coastele Mediterane a gasit o splendida. Aci comuna dacä ar campera de la stat cate - va hectare strict necesare ar putea face un stabiliment definitiv pentru bau reci, calde şi duşi, şi cutii plutitoare pentru copii, iar bancurile de nisip pentru facerea bailor uscate .

Astfel comuna ar avea un complect şi frumos stabiliment care ar atrage nu numai pe români dar şi streini din vecinatate , oraşul ar prospera și castiga mult dupe urma visitatorilor .

Legat acest stabiliment de oras prin un mare parc şi alee care s'ar putea face pe intinsa câmpie proprietate a oraşului , suferinzii ar avea aer pur, distracție si preumblare .

Pentru transportari s'ar putea face ori tramvaiuri, ori prelungirea cu cate va sute de metri a liniei ferate ce merge la târgul de vite sau ambele mijloace de o data .

Balta care nu este de mare depårtata de cat cel mult 300 metri , şi care -are un fund nisipos , ar putea fi utilisată pentru petreceri ; càte - va barci acoperite cu pânză şi perdele, spre aevita arşita soarelui, pe langa placerea ce ar procura publicului, ar da cu prisos beneficii la capitalul intrebuintat sau proprietarilor.

In jurul stabilimentului ca şi al bältii sä se facă plantațiuni iar cósta despre nord, Mamaia -Gargalac , si se adaposteasca cu facere de plantaţiuni de către stat care e proprietar precum s'a facut pe cósta Tusla -Mangalia . In aceste condițiunt am putea avea mandria cả, ca popor civilisat am ştiut så profitam de bunurile naturale și a avea in adever eu stabiliment balnear maritim.

Valurile acestei plaje sunt aprópe continue si se succed cu o regularitate de admirat venind mai mult de la N. E. ; nu are forta valurilor de nord, deci şi aci natura a aranjeat ast -fel ca sä intruneasca toate condiţiumile unei bune -plaje.

Vantul de fond care vara sufla forte rar prin coasta și plantationile ces'ar face (Mamaia -Gargalác) va fi chiar nesimțitor. Noi ne -am esprimat asta -data parerea de care am a fost ca in comisia de infrumusetare sa fi luat parte şi un hygienist, pe långa inginerii civili , ca lucrarea de edilitate vitore sä fie bazatä pe túte rezónele technice şi de salubritate publica , de cate trebue sa se tie séma la gospodarirea unui oraş. Nu scim inca pana unde va merge bulevardul in acesta parte, şi care vii ti traseul prin localitatea viilor : actuala şosea , pe care merge trenul , sau insesi crésta malurilor , care sunt proprietate privata de la cantonul liniei ferate a antreprenorului portului pänä afara din vii.

Presupunend casul din urma, comuna va trebui sa esproprieze aceste maluri, pana la baile viitóre ce de sigur vor fi asezate in afara rada portului cam pe la estremitatea vilor . Aceste esproprieri imprema cu bulevardul , întreținerea lui şi a malurilor surpande, vor costa pe comună sume mari ce n'ar fi in raport cu folosele ce baile pot aduce ; alta noima n'ar avea bulevardul in aceste parte.

Plaja de la Täbäcärii n'ar costa mai nimic : din contra , comuna ar castiga venzend , pentru vile , terenul nisiposndin drepta şi stånga unei alee largi ce s'ar construi prin padurea de acolo pâna la plaja tabăcăriilor

Priviri la mare și accese , avem slava Domnului, suficiente in Constanţa , ceea ce lipsesce acestei stațiunt balneare sunt parcarile , focurile de preamblare , cu trasura şi piciorul , și aceste condițiunt le póte satisface cu mai multa largețe malul de Nord -Est a oraşului de cât oricare alta imprejurime a Constanţei , locul fiind aprópe peste tot proprietatea comunei.

S'ar putea forma, din acesta parte, o adeverata gradina Kisseleff, cu surse curgátóre și tisnitóre ceea ce ar fi a fará din cale costisitor in partea opusa. Afara de aceste , plaja dintre vii este atât de ingusta , de multe ori disparênd sub valuri, și lipsită de aier, ca nu satisface tuturor conditiunilor unei stațiuni maritime , neputendu-se face, dupa amiazä baile de sore si misip ; In plus, malul fiind atât de inalt şi panta atat de repede, urcarea zigzagurilor aleei e atat de obositóre ca scote sufletul omului chiar si celui mai zdravên. La Tàbäcari , locul este plan peste tot și plaja vasta , scaldata toatä ziua in sore, forte variat ondulată şi ferita de impuritatile ce pot produce apele in apropierea portului.

Supunem aceste in apreciarea onor. Comisiuni de infrumusetare , spre a se vedea daca n'ar fi bine sä revie asupra hotarirei luate.

Constanța, publicație săptămânală, 17 august 1897

° ° °

In imagine Mamaia cu cabinele de baie la 1905.1906.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

12
Techirghiol
30.05.2023 03:34
Actual: 17° C
Viteza vantului: 4.22 m/s