Cover Image

Minciuna și corupția politică la Techirghiol

Publicat de Aurel Băjenaru, 2 Iunie 2024
Timp de citire: 6 minute

În articolul de mai jos aflăm când și de ce s-a interzis circulația navigaţiei şalupelor pe lac.

Unui client politic care trebuia "servit", s-a încercat a i se da Societatea "Serenisima" care tocmai devenise de stat, pentru transportul pacienților cu băi la plaja de la mare, transport cu șalupele cu motor. Planul eșuând, acestuia i s-a concesionat în monopol transportul de autobuze până acolo. Apoi s-a inventat zvonul că gazele de eșapament ale motoarelor șalupelor ar distruge viermișorii care produc nămol pentru a interzice transportul cu șalupele pe lac.

Deci o minciună sfruntată inventată de politică pentru a pune mâna pe banii din monopolul transportului cu autobuzul în dauna cetățenilor, turismului local și a statului, câteva sute de turiști fiind pusi în situația să se înghesuiască în cele patru autobuze ale firmei nou înființate pentru cursa Techirghiol- Plaja Nouă.

Interdicția a fost anulată un an mai tărziu de noua guvernare liberală dar, minciuna a dăinuit decenii ajungând să fie și astăzi justificarea interzicerii oricărei ambarcațiuni cu motor pe lac, o minciună a unor politicieni corupți!

° ° °

„Rebeliunea“ de la Techirghiol

Vilegiaturiştii se opun unei hotărâri luate de ministerul sănătăţii

CONSTANŢA. 31. — Vilegiaturiştii din Techirghiol-Sat sunt de două zile revoltaţi şi în plină fierbere împotriva suprimărei curselor cu şalupele societăţei „Serinissima” care transportă pe bolnavii din Sat la Plaja Nouă de la Mare. Azi dimineaţă vilegiaturiştii în număr de câteva sute s-au dedat chiar la acte de rebeliune, silind cu forţa şi prin ameninţări reluarea curselor. Dar pentru a se pricepe mai bine toată gravitatea acestui act este necesar să facem un mic istoric al acestui conflict.

NAVIGAŢIA PE LACUL TEKIRGHIOL

Staţiunea balneară Tekirghiol-Sat cea mai veche aşezare de cură cu nămol din această regiune şi cea mai favorizată sub raportul aşezării ei chiar pe malul lacului cu nămolul miraculos, nu posedă plajă maritimă decât la cealaltă extremitate a lacului şi anume Plaja Nouă de la Eforie situată pe moşia comunei Tekirghiol-Sat. Thalassoterapia făcând parte integrantă din cura de nămol, necesitatea plajei maritime este indiscutabilă şi pentru transportul curanţilor de la Tekirghiol-Sat la plajă comună, ministerul sănătăţii a concesionat navigaţia pe lac unui consorţiu care în frunte cu Generalul Dabija a înzestrat acest serviciu de transport cu numeroase şalupe cu motor.

Dar societatea „Sermnissima” concesionara navigaţiei pe lac, nu şi-a respectat obligaţiile contractuale Faţă de acest debitor atât ministerului taxele cuvenite şi nici fiscului birul la care a fost impusă, datoria acesteia atingând azi aproape două milioane lei. . . Faţă de acest debitor atât ministerul sănătăţei cât şi fiscul s’au văzut în situaţia de a aviza la mijloace energice de constrângere. După câteva somaţiuni fără efect statul a luat asupra sa exploatarea navigaţiei pe lac tot cu şalupele societăţii „Serenissima” cari pentru acest scop au fost sechestrate prin portărei. Vilegiaturiştilor le era indiferent cine exploata acest serviciu de navigaţie cu condiţia unică de a nu fi privaţi de acest unic mijloc de transport, cu atât mai mult cu cât exploatată de stat serviciul mergea ireproşabil.

UNDE IŞI VÂRĂ POLITICA NASUL

Afacerea aceasta era însă prea, rentabilă spre a nu trăda pe profitori prilejuind astfel ca hydra politiciansită să-şi întindă tentaculele ei hrăpăreţe asupra acestei afaceri. Pentru satisfacerea unui protejat politic, s-a încercat, fără a se reuşi, anularea contractului cu „Serinissima”. Faţă de această neputinţă şi pentru satisfacerea unui partizan, dornic de afaceri mănoase, s’a recurs la o stratagemă ingenioasă. întâi şi întâi s’a concesionat partizanului politic circulaţia autobuzelor pe drumul dela Tekirghiol-Sat la Plaja Eforiei. Atât timp cât funcţiona serviciul de navigaţie pe lac, mult mai comod şi mai rapid, decât cel dintâi, circulaţia autobuzelor nu prea era rentabilă şi atunci s’a inventat un motiv de ordin balneologic şi anume s’a declarat că navigaţia şalupelor pe lac dăunează procesul de regenerare a nămolului prin aceia că prin fumul motoarelor şi scurgerile de benzină se distrug „iozii" (nişte animalicule minuscule cari ajută la formarea nămolului miraculos). Acesta era un motiv serios pentru favorizarea concesionarului autobuzelor prin desfiinţarea navigaţiei pe lac.

REBELIUNEA

Lucrurile astfel aranjate s’a procedat ori la interzicerea navigaţiei şalupelor, vilegiaturiştii văzând că sunt ameninţaţi a nu mai avea posibilitatea de a se transporta la plajă, cele 4 autobuze neputând face faţă exigenţelor, au început să se agite. Un grup de câteva sute de vilegiaturişti s-au dus atunci la debarcader unde cu forţa şi cu ameninţări au obligat personalul societăţei să reia cursele cu toată opunerea organelor adminisraive. Raporându-se cazul s’au adus la Tekirghiol forţe poliţieneşti şi jandarmi cari să împiedice pe viitor astfel de acte. Vilegiaturiştii sunt însă foarte îndârjiţi şi cu toate făgăduelile date că se va înmulţi numărul autobuzelor, ei continuă să se agite cerând repunerea în circulaţie a şalupelor. îndârjirea lor este cu atât mai justificată prin aceia că majoritatea lor au plătit anticipat abonamente atât societăţii cât şi percepţiei care a preluat exploatarea navigaţiei de la „Serinissima” pentru încasarea datoriei. In această situaţie Vilegiaturiştii se agită şi au ţinut o consfătuire hotărând să adreseze ministerului sănătăţii un memoriu în sensul celor de mai sus, cerând statului restituirea abonamentelor încasate.

Lupta, 1 august 1933

° ° °

Urmarea ?

Ministrul Ioaniţescu aflat la băi alături la Carmen Sylva, a făcut urgent a doua zi o "inspecție" la fața locului, hotărând că așa rămâne, apa nu trebuie ... răscolită.

° ° °

Cu prilejul inspecţiei făcute la Tekirghiol de ministru Ioaniţescu a dat dispoziţiuni categorice de interzicerea circulaţiei pe lacul Techirghiol, întrucât răscolirea apei produce ineficacitatea nămolului.

Curentul, 2 august 1933

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

72
Techirghiol
13.07.2024 07:10
Actual: 25° C
Viteza vantului: 4.93 m/s