Cover Image

Naufragiu, Agigea

Publicat de Aurel Băjenaru, 25 Iunie 2021
Timp de citire: 3 minute

In ziua de 25 Decembre trecut, pe la orele 12 1/2, scrie F. Constantei," un bric sub pavilionul grec, numit "Ipomoni" s'a inamolit langä tarmul navigabil al marii, dintre capul Tusla si satul Agigea.

Dupe, declaratiunea cäpitanului ce'l comanda, acest vas incärcat in portul Braila in zilele de 10, 11 si 12 Decembrie de către d. Fatler Germano, cu o cantitate de 1070 chile grău cu destinatiune pentru Roterdam (Olanda), a plecat de acolo in dimineaţa zilei de 13 ale acestei luni.

La 14 Decembre ajunse la Sulina, din causa văntului nefavoiabil a stat ancorat opt zile.

La 22 Decembre prin ajutorul remorquerului „Etna" a eşit din portul Sulinei şi ş-a luat calea, avănd de astă.- dată in favoare timpul „Greo Tramontano‘‘. Vasul a fost condus pănă la o depărtare de 18 mile de Farul St. George. Erati 11 ore noaptea, văntul se schimba in direcţiuni foarte variate; marea se acoperi de un văl de ceaţă, si-nu permise vasului a percurge mal mult de căt maximum, trei mile pe oră.

Căpitanul pentru ca să, aibă in cas de furtună, un liman de scăpare, indreptâ vasul in direcţiunea dintre Şamla şi Caliacria continuănd această cale pănă in dimineaţa zilel de 25 Decembre la 3 ore a. m. La oră cănd căpitanul credea că se află, la vre-o 30 kilometri distanţă de Caliacria, văntul "Maestro Tramontano" incepu a sufla cu tărie crescăndă, ceea ce mări viteza vasului pănă la 6 mile pe oră.

Pe la 6 ore p. m. căpitanul zărind un far credu că este cel de la Şamla, după 15 minute insă, din causa ceţei, farul nu se mai zări, . IŞi indreptă din nou vasul spre sud, de unde zărise fraul, ca să intre in portul Caliacri ; această direcţiune o ţinu aproape două ore, cănd zărind un căpuşor de pămănt, ordonă marinarilor lăsarea maestrelor (pănzelor din vărful catargului) ca să intre cu uşurinţă in portul Caliacriei dar de odată, simţi că vasul s'atinge de pămănt, mergănd către ţerm. Se incercâ, prin adjutorul unei manevre se scape, insă văntul ce ăi era cu desăvărşire contrariu, intunericul produs de ceaţă, zăpada ce incepuse a -cădea ..nu-i permise să işi aleagă o direcţiune de salvare.

Vasul inainta mereu, forţat de valuri spre ţărm ; teroarea, fu mare. Căpitanul ca să scape cel puţin equipagiul, impinse vasul, prin ajutorul velelor, căt se putu mai in apropiere de ţărm, care in fine se si inămoli. Marinarii alergară, imediat la bărci şi porniră cu dănsele către ţărm. Ajunşi la uscat văzura, că sunt pe nisce ţărmuri necunoscute lor. Un păstor le spuse. „Sunteţi lângă Constanţa". In acest moment sosea si căpitanul portului la locul sinistrului pentru a da ajutorul seu.

România liberă, 22 ianuarie 1881

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

246
Techirghiol
04.08.2021 22:18
Actual: 25° C
Viteza vantului: 3,91 m/s