Cover Image

O călĕtorie in Dobrogia - 1880

Publicat de Aurel Băjenaru, 7 Februarie 2020
Timp de citire: 3 minute

În urma revenirii Dobrogei la Patria-mamă, după Războiul de independenţă, românii au trecut Dunărea pentru a cunoaşte noua si exotica provincie românească. Astfel la 1880 in lucrarea sa "O călĕtorie in Dobrogia", considerată prima lucrare monografică regională din România, cărturarul ieşean Teodor T. Burada scrie:

"Primăvara vine răpede, vegetaţiunea grăbeşte şi se dezvoltează în scurt timp, eară cămpiile inverzind iute, produc deodată earba cea mai frumoasă, din care cea mai mare parte se perde pe pămĕnt, lipsind braţele care să o cosească, căci populaţiunea e prea mică în raport cu intinderea pămĕntului.(...)

Aceste împrejurări dintre cele mai favorabile au fost causa pentru care sute de păstori romăni mocani, călĕtoresc in toţi anii din Transilvania în Dobrogia, spre a duce la ernatic nenumĕrate turme de oi. Numărul oierilor şi al meilor se ridicau înainbte de rĕsboiu la aproape un milion, acuma insă după nenorocirile suferite, acest numĕr a scăzut foarte mult. Păstorii mocani sunt foarte primitori şi indatoritori. În călĕtoria mea, mi s`a intămplat mai de multe ori a mănca pe la stăni, şi pe ori unde am fost găsduit cu cea mai mare bunăvoinţă; voind a-i mulţămi pentru ingrijirea şi merindele ce mi se dăduse, nicăiure n`au vrut să primească vre-o plată, spunĕndu-mi-se că merindele sunt date de Dumnezeu, şi nu se cade a se lua plată de la drumeţ pentru hodina şi măncarea lui. Acest obiceiu se păstrează la toţi păstorii romăni ori în ce ţară se află ei. Mulţi din acei păstori mocani cu timpul nu se mai întorc în locul de unde au venit, ci se aşază în Dobrogia pentru totdeauna, căsătorindu-se cu fetele romănilor, şi nu s`ar putè intămpla altfel, căci părinţii nu consimţesc niciodată a-şi da fetele ca să meargă în ţară străină; obiceiu vechiu şi nestrămutat la romăni, care explică contopirea diferitelor rase ce au emigrat în ţerile romăne, cu poporul de baştină.

Partea cea mai interesantă a populaţiunii din Dobrogia, cel puţin pentru noi Romănii, sunt confraţii noştri care locuesc în această provincie, cu deosebire pe mal şi în apropierea Dunării, negăsindu-se în celelalte părţi decăt foarte puţini, strămutaţi pe acolo pentru interesele lor. Romănii din Dobrogia par a se fi strămutat acolo din Valachia sau Moldova în timpuri destul de vechi. Această părere a noastră se va adeveri din studiul următor asupra naravurilor şi obiceiurilor păstrate de dĕnşii, dintre care unele deşi de origine curat romană, nu se mai găsesc astăzi la Românii de dincoace de Dunăre."

 

In imagine, mocani din Dobrogea, 1900.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button
Techirghiol
14.08.2020 23:11
Actual: 23° C
Viteza vantului: 4,1 m/s

Vizitatori astazi

310