Cover Image

Poarta fecioarelor - Capul Caliacra

Publicat de Aurel Băjenaru, 10 August 2019
Timp de citire: 2 minute

„Aici este aşa numita Poartă a fecioarelor" zise Negulici, arătându-le o spărtură cât o uşă, în zid, dând drept deasupra mării. Cine privi în jos văzu la o spăimântătoare adâncime, apa mării cu pete galbene şi verzi clătinindu-se molatec, sub sărutările razelor fierbinţi, printre colţuroşi bolovani.

 „Sunt mai multe legende", continuă Negulici. „ O ştiu mai bine insă pe aceia cu cele nouă fecioare creştine, adunate din toată Dobrogea dintre cele mai alese frumuseţi şi închise în cetatea aceasta, acum ruinată. O corabie trebuia să le ia chiar a doua zi, spre a le duce la Constantinopol, în haremul Sultanului. Fecioarele însă, îndemnate de cea mai credincioasă dintre ele luară hotărîrea să moară mai bine, decât să fie pângărite. Găsiră această singură deschizătură, care dădea deasupra prăpăstiei şi a mării şi făcură planul să se arunce in braţele Iui Dumnezeu. Dar când veni timpul, după ce-şi spuseră ultima rugăciune, să-şi pună ideia în aplicare, nici una nu avu curajul să înfrunte moartea. Toate erau,albe ca de marmoră, tinere şi frumoase! Atunci aceia care le convinsese pentru aceasta jertfă credinţei, se decise să se arunce ea mai întâi, iar celelalte spre a nu se vedea îndemnate să-şi calce jurământul, se legară în lanţ de cozi şi, trase de cea dintâi, marea le înghiţi ca un pe şir de neprihănite perle.

Adrian Hurmuz, Foca

Gandirea, 7 noembrie 1931

 

In imagine "Poarta fecioarelor" de la Capul Caliacra.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button
Techirghiol
07.04.2020 12:40
Actual: 13° C
Viteza vantului: 5,1 m/s

Vizitatori astazi

188