Cover Image

Refacerea Dobrogei, Ilie Mecu

Publicat de Aurel Băjenaru, 6 Februarie 2023
Timp de citire: 6 minute

O operă vrednică de relevat

Iată un mic articol foarte elogios despre un erou uitat la Dobrogei. Ilie Mecu și-a început cariera în slujba statului la Banca Națională că funcționar, devenind apoi, după război un bancher binefăcător al Dobrogei prin "Casei de Împrumut pe gaj", instituție bancară pe care a înființat-o pentru a salva agricultura Dobrogei distrusa de război din mâinile cămătarilor, samsarilor și speculanților. Numele acestuia a mai fost vehiculat recent ca cel care a ridicat vila care-i poarta numele din centrul Bucurestiului, Strada Viitorului, o casă construită la mijlocul anilor '20 în stil "art nouveau" românesc și care s-a păstrat până astăzi relativ intactă.

° ° °

Dobrogea jună - 22 iunie 1922

Ne- am ocupat şi altă dată , în treacăt , de activitatea Cassei de Împrumut pe gaj din Constanța, singura instituţiune căreia i se datoreşte starea de înflorire în care se găseşte astăzi atât agricultura în sine,cât şi agricultorii dobrogeni.

Desigur cå spațiul unui articol de ziar nu vă permite nici odată duscutarea pe larg a unei opere atât de uriaşe şi de utile - şi cu toate acestea socotim de a noastră datorie să revenim şi să relevam, în limitele posibilului, roadele unei activități care trebue rămână săpată cu litere de aur în istoria acestei provincii.

Cine nu cunoaşte halul de plâns, sărăcia şi mizeria refugiaților dobrogeni, la înapoierea lor pe aceste meleaguri pustite de un inamic sălbatec , unde n'au găsit nici urmă din gospodărille abandonate de retragerea autaritatilor noastre ?

Flămânzi şi goi, fară nici un adăpost, agricultorii dobrogeni plângeau pe ruinele avutului lor distrus şi cu ochii spre cer işi îndreptai ultima nădejde. Credit nu puteau afla nicäerí , pentru că neavand nimic în bătătură, nu presintau nici o garanție aşa ziselor instituțiuni de credit. Şi în această desnădejde a lor, s'a găsit un modest slujbaş al Statului, dar cu inima mare şi curata, care depăşind litera moartá a legei, a purces într'o operá care îl va face nemuritor.

D-Illie Mecu, preşedintele Cassei de împrumut pe gaj , a avut curajul să intreprindă opera de refacere a inventarelor şi gospodáriilor agricole a acestor sinistrați, spre a putea pune în exploatare proprietățile atât în folosul lor propriu , cât şi În interesul general al țărei.

În acest scop , d-să a căutat în prima linie să dea posibilitateaagricultorilor dobrogeni, că pe produsele recoltate să ia preturi remuneratorii cari să le răspläteascamunca şl sacrificiile făcute şi să serve şi altora pildă şi imbold la o plugărie cât mai intinsă.

Prima parte a activităței d- lui Mecu, constitue operațiunile propriu zise ale Cassei pe gaj, iar cea de a doua , opera de punere în valoare a produselor agriculturei dobrogene , prin operațiuni de export scutite de contingentare.

Cu privire la operațiunile Cassei de gaj , d-l lie Mecu a avut că preocupare capitala refacerea şi consolidarea agriculturel județului Constanța ; în acest scop d-să a făcut toate sforțările spre a înzestră acest județ cu cât mai multe vite, unelte , maşini agricole- într'un cuvânt, cu cât mai multe såmänäturl. Ast-fel, numai în cursul anului 1921 Cassa de tmprumut pe gaj din Constanța a acordat că împrumuturi pentru refacerea în ventarelor agricole , pentru samante şi că avansuri pe sämänături şi cereale 46.568.619 lei.

Ne mărginim să arătăm că de la 1 lanuarie 1919 şi pâna în present, această Cassà de împrumut a acordat la circa 14.600 agricultori , împrumuturi şi avansuri în sumă de 73,237.205 lei.

Vitele cumpărate dela 1 Ianuarie 1919 până în present de agricultorii dobrogeni din Împrumuturile acordate de d- l Ilie Mecu, se urcă la circa 16 mii vite mari şi 29800 capete vite miel.

În ce priveşte Încurajarea culturei grâului în județul Constanța, directorul Cassei de gaj locale, a reuşit să cumpere din judeţul Calliacra 120 vagoane grau pentru sămânţă , pe cari le-a distribuit cu 2 lei şi 50 bani kgr. la 3.500 plugari, plus 120 vag . orz pe prețul de 2.20 kgr. 20 vag. ovăz cu 2.20 kgr . şi 25 vag. porumb cu 2.30 kgr.

Pe lângă această operă care singură vorbeşte Îndeajuns, d-l Ilie Mecu s'a gândit că prin obținere de export să pună în valoare produsele agricultorilor dobrogeni.

În consecință, după neîncetate stăruințe , d -sa a obținut anul trecut un permis de export de 8 mii vag. orz, ovăz şi porumb cu scutire complectă de taxe. În baza acestui permis s'a exportat din recolta anului 1919 - 1920, cantitatea de 3.544870 kgr. orz în sumă de lei 35.297.554, 1.026.822 kgr , ovăz În sumă de lei 2.884.054 şi 1.300.127 kgr. porumb, În sumă de lei 2,341.640 . S'au obţinut deci din acest export lei 36.953.254.

E bine și se noteze că din valoarea de mai sus, deducandu- se suma cu care s'ar fi putut vinde aceste cereale în oboare, în cazul când n'ar fi avut loc exportul, sumă care se ridică la circa 17.500.000 lei, rămâne că beneficiu peste preturile pieței, la 1587 vag . recolta anului 1919 -1920 suma de lei 22 453.254,din care lei 6.000.000 ar representa taxele de export creditate de Stat, iar restul de lei 16.453 254, remane agricultorilor că beneficiu al vânzării în comun.

Opera însă prin mărimea ei uriaşă , neputând fi trecută uşor cu vederea , ne propunem să continuăm s'o discutăm pe cât ne vă fi posibil în numărul viitor, arătând şi exportul produselor anului agricol 1920-1921 din care se vă vedea beneficiul realizat de agricultorii dobrogeni din operațiunile acestei Casse de împrumut pe gaj , care este luată că exemplu de toate celelalte instituțiuni similare din țară.

DELAISTRU

Descriere imagine

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

139
Techirghiol
30.03.2023 20:20
Actual: 5° C
Viteza vantului: 3.24 m/s