Cover Image

Scrisoare de la mare - august 1910

Publicat de Aurel Băjenaru, 6 Martie 2019
Timpul de lecturare: 2 minute

[...] Preumblările zilnice ni-le facem pe lângă ţărm, pe plajă, spre Constanţa. Sânt stânci cari pe alocuri se întind în amfiteatre, cu colti, cu scorburi şi văgăuni prăpăstioase.

La vre o cinci kilometri depărtare de aici, între stânci, este un adăpost de pescari. Bunii pescari trăesc intr'un colţ de ţărm atâta vreme, până ce pescuitul prin partea locului la oferă o bucăţica de pâne. De altfel lor le trebueşte aşa de puţin. O baracă de scânduri, vârâtâ într'o scobitură de stâncă, în care tot mobilierul il compun utensiliile de pescuit. Câteva paie şi o piele de rechin ce le serveşte de culcuş, două trei ulcele, o pirostie şi un intens miros de peşte, acesta le e interiorul. Au insă suflete cinstite, sânt sdraveni, frumoşi şi ştiu povesti câte odată, atât de multe din misterele mărei.

Intr'o zi am pornit pe mare, până la Constanţa, într'una din luntrile pescarilor. Voiam să privim apusul soarelui, cu sărbătoarea lui de culori intr'atâtea frumuseţi de nuanţe, dela purpuriul cel mai aprins până la palidul auriu. Marea hulea îndârjită si luntrea noastră sălta intr'un danţ nebunesc. Dar cu un bun vâslaş, frumuseţa unei plimbări cu luntrea pe mare e tocmai pe hula. Erau clipe în care pământul ne pierea cu desăvârşire şi un moment nu vedem de cât o cascadă înaltă de unde verzi ca smaraldul, roşite In bătaia apusului, ce lunecau Intr'un val înecat, fără zgomot, ca un sul de catifea. Şedeam tăcuta şi priveam foarte atrasă de jocul acesta desfătător al mărei. 

[...]

Luntrea noastră străbătea înainte, ca o săgeată. Pe ţărmul ivit drept în faţa noastră, ochii noştri aţintiţi, priveau înmărmuriţi un fantastic palat alb. Ai fi zis un castel din spuma mării adus de fel în taina nopţii. Acorduri de viori străbăteau de pe terasele largi, cascade de râsete şi un bruhaha fericit de sărbătoare în toiu, pe când In pereţii înalţi, marea legănându-şi valurile albastre, îşi isbea cu putere măreţele  talazuri înspumate.

Portul împodobit pompos, Constanţa întreagă sărbătoreau satisfăcut, cel mai frumos Casino de pe coasta Mărei negre. 

Tribuna, MB 1910

In imagine Cazinoul din Constanta, inaugurat in august 1910.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

25
Techirghiol
24.05.2019 02:01
Actual: 16,32° C
Viteza vantului: 3,6m/s