Cover Image

Scrisori din Bucureşti - pentru veterani

Publicat de Aurel Băjenaru, 9 Aprilie 2019
Timpul de lecturare: ~1 minut

După cum se ştie veteranilor, cari au luat parte în războiul pentru independenţă şi cari şi-au manifestat dorinţa de-a se stabili în Dobrogea, li-s'au împărţit în diferitele regiuni ale acestei provincii, pământuri' dânduli-se în асеlasi timp şi uneltele necesare pentru agricultură.

In vederea construiri de case pentru acest veterani, ministrul domeniilor a luat următoare dispoziţiuni: Autorităţile au primit ordinul de-a elibera, fiecărui veteran, din pădurile cele mai apropiate ale statului lemnul necesar pentru construcţia caselor, a coşarelor şi altor împrejmuirii trebuincioase gospodăriei. Direcţiunea pădurilor va îngriji de executarea acestui ordin. Veteranilor, cari n'au păduri în satele Ior, li-se vor da câte două cară cu lemne de foc din resturile exploatărilor. Aceasta se face spre a nu fi cumva siliţi, din lipsă de material pentru foc să ardă lemnele ce li se dau pentru construcţie.

Măsurile acestea au fost dictate de împrejurarea că mulţi dintre veterani au trebuit să părăsească pământul ce li-se dăduse, din cauza lipsei de material spre a-şi putea întemeia gospodăria adevărată. Prin stabilirea veteranilor, elementul românesc câştigă o nouă forţă în Dobrogea, forţă, care va şti să ţină piept tendinţelor separatistice manifestate de populaţia bulgărească a acestei provincii. 

Tribuna, 12/25 Februarie 1910 

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

57
Techirghiol
18.09.2019 04:36
Actual: 19° C
Viteza vantului: 4,1 m/s