Cover Image

SIGURANTA PUBLICA IN DOBROGEA

Publicat de Aurel Băjenaru, 16 Februarie 2021
Timp de citire: 2 minute

Ziarul Galatii primeste urmätoarea corespondentä din Dobrogea:

De patru luni de zile si mai bine, Dobrogea in ocoalele Silistra-nouä si Megidia este prada unor crânceni tâlhari 'n fruntea cäror se aflá unul Jusnei, färä ca autoritàtile se isbuteascä a pune mâna pe dénsul.

Selbäticiile cele mai nepomenite se fäptuesc de acesti nelegiuiti spre a face pe locuitorii din satele atacate se declare si cel din urmä ban si anume : arderea cu fiare, punerea pe foc, si alte feluri de casne la care numai gândindu -te te prind fiori.

Banda lui Jusnei s'ar fi compunând din 12 -18 oameni, bulgari si turci armati cu pusci soldätesti. Prin satele turcesti ameninttä pe turci cä de nu se vor duce la. Constantinopol, nici picior nu va remâne de ei prin Dobrogea, prin cele romänestI si bulgäresti, dupe ce au stors de munca si de sudoarea lor pe cel mai de frunte dintre sateni, au Inceput sä respändeascá vorba cä perceptoril fiscali si comunali au sä fie tinta lor de acum inainte.

Spaima intre sätenti e nespus de mare mai ales cä din partea autoritatilor nu se vede decat molisire din cele maï de plans, câci nici o mesura mai energica si mai stäruitoare nu s'a luat pentru ocrotirea averei si vietei, de cand acesti sëlbatici aü inceput prädäciunele si omorurile lor.

Ce le pasä autoritatilor locale cand leafa le vine si controlul, de 'si indeplinesc or nu datoria, e departe. Eatä prädäciunele, si omorurile criminalilor aflati sub povata lui Jusnei in timp de patru luni, de and a inceput se pustiascä Dobrogea.

In comuna Pärjoea, doue pradäciuni.
In comuna Casla, omor prin casne.
In comuna Caraorman, doue omoruri prin casne.
In comuna Ghinegea, un omor prin casne si pradäciune.
In comuna Caramat, omor si prädáciune.
In Adam-Clisi, doue omoruri.
In Velichioiu, pradäciune.
In Coearge, incercare de talhärie.
In fata unei asemenea stari de lucruri , atragem bagarea de seamä a carmuitorilor de la Bucuresti spre a face se inceteze pustiirea, omorurile si nelegiuirile lui Jusnei.

Epoca, 02, nr. 314, 10 decembrie 1886

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

231
Techirghiol
04.08.2021 21:35
Actual: 26° C
Viteza vantului: 3,91 m/s