Cover Image

Techirghiol Movilă, devine o stațiune frivolă în anii '30

Publicat de Aurel Băjenaru, 29 Mai 2024
Timp de citire: 5 minute

— George, ce femee ai sărutat eri în parc ?

— La ce oră... ?

Pe plajă la Movil

Se spune că o corabie a luat lu­mea din Babilonia, şi a naufragiat cu ea pe plaja de la Movila. Aici se văd corturi, umbrele caraghioase care nu seamănă una cu alta, cos­tume diferite, de toate culorile, de toate nuanţele, capete strânse in­­tr’un cerc de mătase şi altele strânse in câte un fes cu semilună, picioare goale, picioare vârâte în şalvari. Cel mai curios şi reuşit cortegiu carna­­valesc, se odihneşte pe plaja dela Movila.

Se întâmpla altă dată, ca o femee mai arţăgoasă, să aibă cuvânt ho­tărâtor într’o căsnicie şi se spunea a­­tunci că pantalonii îi poartă femeia. Azi, fără să fie arţăgoase, toate fe­meile vin pe plaje in pantaloni, iar bărbaţii îşi pun halaturile şi vin după ele. Femeile se simt atât de bine în această îmbrăcăminte bărbătească, încât şi seara la dans vin tot in pantaloni, iar dacă se întâmplă să vie un val puternic şi să-i înnece bărbatul, femeea schimbă numai culoarea şalvarilor şi îşi poartă do­­liu’n pantaloni.­ ­

O lume atât de veselă cum e la Movilă, nu se mai vede în nici o staţiune balneară din lume. S’ar părea că aici nu vine nimeni să-şi caute de sănătate, vine să petreacă. De aceea, administraţia staţiunei rezolvă cu veselie toate chestile. Nu­mai la început a cam greşit-o. S’a apucat să gudroneze şoseaua pe care se plimbă vizitatorii, şi n’a făcut-o in Mai sau Iunie, când nu sunt vi­zitatori. A făcut-o în Iulie, în plin sezon. A vărsat pe şosea câteva butoaie cu catran, şi cum a doua zi a plouat, a umplut toată staţiunea de catran. De aceea multă vreme, toată lumea la Movilă umblă cătrănită. Dar în afară de acest mic inci­dent, administraţia a căutat mereu să înveselească lumea. A înfiinţat o poliţie pe care a instalat-o în cea mai luxoasă vilă. Ea se compunea din doi gardişti, şi toţi comisarii din ţară care veneau să-şi facă cura la poliţie. Gardiştii au fost plasaţi în vilă, ca să fie acolo,­­ pentru că în altă parte nu se vedeau... Apoi a înfiinţat un post de radio­difuziune, care horcăe cântecele lui zi şi noapte pe toată suprafaţa sta­ţiunei şi trebuia să le înghiţi.

Dacă se întâmpla să fii bolnav şi vroiai după miezul nopţii să ai linişte, ţi se spunea, cu drept cuvânt, că la Te­­chirghiol vin oameni sănătoşi care vor să petreacă. Cine e bolnav să stea la el acasă. La început, postul cânta de cinci ori pe zi „Gardeofizier”. Atunci s’a dus o delegaţie de vizitatori şi a cerut postului de radio să-l cânte numai de trei ori pe zi. N’a fost cu putinţă. Faţă de această îndârjire, s’a ţinut într’o noapte o consfătuire secretă şi a doua zi cântecul a dispărut din program. Ce s’a întâmplat nu se ştie, dar cei care au făcut parte din complot, pretind că au mituit pe un chelner şi-a furat placa... D. Movilă, administratorul sta­ţiunii, nu s’a dat insă bătut. A adus o serie de alte plăci cu care toacă lumea la radio de dimineaţă până’n miezul nopţii. In faţa acestei catastrofe, cei cari au furat placa, se gândesc să-l fure şi pe d. Movilă. Până atunci execuţia continuă. In aceste condiţiuni ,nu ştiu dacă lumea se vindecă la băi, dar se vin­decă de băi...

Când am venit, a descins din tren odată cu mine, o jună copilă cu pă­rul buclat. Era nostimă şi mă gân­deam cum o s’o pască primejdiile la fiecare pas. Am avut dreptate. A doua zi am văzut-o pe faleză cu doi sublocote­nenţi şi un căpitan. Nu ştiu dacă în erarhia militară, un căpitan comandă doi sublocote­nenţi. Mai târziu am văzut-o cu cinci sublocotenenţi şi un maior şi acum.. .curioasă este repartiţia ca­drelor în armată. N’aşi vrea să mă fac de râs, făcând afirmaţii hazar­date, dar ţinând seama de nu­mărul ofiţerilor care o însoţesc a­­cum, socot că maiorul nu mai are ce căuta acolo. Cred că ar trebui un comandant de corp de armată

Dimineaţa, 7 august 1933

° ° ° Imaginea a fost făcută în anii 30 pe plaja dintre Eforie și Carmen Sylva.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

51
Techirghiol
13.07.2024 05:48
Actual: 24° C
Viteza vantului: 4.58 m/s