Cover Image

Techirghiol-Sat, Eforie, Movila

Publicat de Aurel Băjenaru, 5 Noembrie 2023
Timp de citire: 7 minute

Pentru prima dată aflăm despre toate trei localitățile aflate în jurul lacului Techirghiol și numite că atare, pe punctul de afirmare ca stațiuni independente și situația lor turistic-balneară la puțin după primul sfert de secol trecut.

Introducerea în atmosfera balneară a litoralului românesc este făcută de referiri la punerea în funcțiune în iunie 1927 a legăturii de cale ferată Constanța -Carmen Sylva. Inaugurarea legăturii de la Eforie la Techirghiol se vă face un an mai târziu.

Amănunte precum "farfuriile pătate de muşte şi resturi de mâncare, tacâmurile servite fără a fi spălate, din gura altor clienţi"... și "bărbaţii.. în costumul de la botez, se joacă, râd şi flirtează cu femei goale de sus până la mijloc.." nu pot decât să uimească astăzi și pe cititorul căruia i s-au prezentat până acum alte imagini idilice, false de altfel.

° ° °

CFR la Techirghiol

CAILE FERATE ROMANE. Au săvârşit o indelicateţe faţă de tradiţia locurilor când au numit gările de pe noua linie Constanţa-Carmen Sylva, şi au creiat încurcături călătorilor.

Voeşte omul să meargă la Movilă şi-şi ia bilet pentru această staţie. La Eforie — o localitate infiintata intre Agigea şi Movila propriu zisă — se pomeneşte cu conductorul că-i spune să coboare fiindcă fantezia răposatului subsecretariat C. F. R. a denumit această localitate cu numele omului. Ca iniţiativă care a creeat la patru chilometri de staţia aceasta, o comună nouă care în ciuda autorităţii suprem a comunicaţiilor române, continuă totuşi să se numească Movilă, "deşi Staţia se cheamă Carmen- Sylva. Proteste, nedumeriri, înjurături şi graţiozităţi la adresa inteligenţii celui ce a găsit cu cale să pună firmele de pe frontispiciul gărilor după fantezia proprie. Trenul porneşte şi Se opreşte la... Movilă, adică la staţia Carmen-Sylva. Credem că actuala direcţie a c. f. va reveni asupra acestei anomalii.

LA TECHIRGHIOL SAT... Porneşti de la gara Constanţa în autobuze ce iau 50 lei de persoană şi 50 lei de colet. In autobuz înghesuială şîl indispoziţiei — Sigur ! Calea ferată a făcut tren pentru boieri! De ce să nu treacă trenul şi prin Techirghiol sat, num fusese proectat ? , Altul: — La sat vine lume sărmană si n'a avut cine stărui. La Movilă se duc foşti, actuali şi vii­tori miniştri. Trebue să le facă tren! Reflecţiile sunt da o ironie amara . . . auui când se va termina linia până In sat — lumea va fi mai împăcată.

Aci, in Tekirghiolul propriu zis, lume multă, lume de mijloc venită numai pentru sănătate. Camerele scumpe şi inconfortabile, serviciul prost şi băile în condiţiuni de o îndoelnică hiigienă.

BAILE RECI - pentru care. antreprenorul ia 20 lei de persoană fiindcă pune la dispoziţia tuturor câte 30 cabine de scânduri pentru fiecare sex şi câte două ocoale cu nisip, pentru plajă, în cari găseşti 2-3 găleţi cu nomol, se fac în condiţiuni rudimentare. Scândurile cabinelor murdare, plaja plină de tot felul de resturi, cearşeafurile, când sunt, de o albeaţă ce se apropia mult de aceia a zdrenţelor din gunoaie şi peste tot o anarhică desordine. Asta la Tekirghiol.

La Movilă, pentru aceleaşi condiţiuni, minus ocoalele separate pentru plajă — inconvenient distractiv fiindcă nu prilejul să priveşti, dela un sex la altul, corpuri goale întinse pe nisipul închis numai din trei părţi cu cabine — se ia 15 lei de persoană şi pentru cearşaful destul de întunecat, o taxă separată.

La Eforie într’o democratică amestecătură, pe malul ghiolului miraculos, bărbaţi şi femei, băeţi şi fetiţe, în costumul primilor oameni înainte de gonirea din rai, se ung cu nomolul negru, se spală în apa sărată a lacului şi se usucă pe malul lui, aruncând unii către alţii priviri furişe, repezi, sau directe şi stăruitoare, după mentalitatea morală a fiecăruia . La spectacol iau parte şi trecători, de pe şoseaua ce se găseşte numai la cincizeci de paşi de ghid­. .

BAILE CALDE.» plătite cu 70, 100 şi 150 lei la Techirghiol. O cadă de lemn banci de tablă, nicăiri de piatră, câteva găleţi de namol şi apă caldă, în cabine construite ca nişte coteţe, ca lengerie, pentru cei ca nu-şi educ proprie, neîngrijită, ba unii o aşteaptă cu ..esaurt la până să ieasă rândul. Promptitudinea serviciului este în funcţie de grăsimea bacşişului. La Eforie acelaş sistem pentru aceiaşi scumpete neomenoasă. La Movilă sunt cabine pe clase. La clasa I se plăteşte 170 lei o bae în condiţiuni bune. La celelalte clase, plata scade şi în proporţie, curăţenia şi confortul.

CAMERELE... la sat şi Eforie se plătesc cu un pat de la 2500 lei lunar până la ...10000 după putinţa şi mărimea vilei ce locueşte. Serviciul condiţionat de plata servitoarei, plus bacşişul voluntar, în majoritatea cazurilor se reduc la cinci minute consacrate curăţirii fiecărei camere.

Proprietarii se plâng anul acesta că n’au închiriat nici jumătate din vile. Pricina este însă scumpetea nepotrivită cu rudimentarele instalaţiuni. O cameră cu două paturi se plăteşte cu 8000—10000 lei lunar,” şi în afară de două paturi cu un aşternut ce se schimbă la minimum 2 săptămâni, nu ţi se dă decât sgomotul ce te goneşte din sălaş şi un serviciu lamentabil. Ori să se dea confortul corespunzător preţurilor ridicate ori să se scadă acestea din urmă. Altfel, lumea deşi nevoită să-şi caute sănătatea, porneşte aiurea.

La Movilă, preţurile sporesc cu 50 la sută; în schimb came­rei, sunt în adevăr mobilate şi serviciul lasă mai puţin de dorit. In orice caz în această sta­ţiune se face, în majoritatea cazurilor, simţită noţiunea de confort şi higienă.

RESTAURANTELE- la Sat şi Eforie ,dacă nu iau preţuri excesive sunt în schimb foarte puţin îngrijite. Farfuriile pătate de muşte şi resturi de mâncare, tacâmurile servite fără a fi spălate, din gura altor clienţi şi mâncările gătite ca la ospătăriile foarte periferice din Capitală.

La Movilă, sub aspectul unei curăţenii exterioare, restaurantele servesc mâncări inferioare şi iau preţuri de jupuială. Sunt preţurile localurilor de noapte, de lux, din Capitală.

PLAJA LA MARE.... o fac cei de la Sat la plaja Nouă (plaja dintre Eforie Nord si Sud astazi n.m.), unde merg cu autobuze ce fac curse din 10 în 10 minute cu 25 lei de persoană dus şi înapoiat.

La Eforie se face chiar în faţa localităţii şi la Movilă pe o fâşie de ţărm, îngustă şi lipsită de nisip. Marea a înghiţit plaja de la Movila. Expoziţia la soare, pe malul mării, este aceiaş în toate cele trei locuri. Nuduri şi semi-nuduri într-o decorativă exhibiţie de costume multicolore, se încru­cişează pe nisipul plăjii şi în valurile mării. Bărbaţii numai în chiuloţi reduşi la proporţia legendarei foi de lipan şi o minoritate in costumul de la botez, se joacă, râd şi flirtează cu femei goale de sus până la mijloc şi de jos până la furca picioarelor. Costumele de bae lăsate jos pentru a desgoli pieptul și spatele razelor de soare, pun în evidență busturi de toată mâna.

Universul, 16 august 1927

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

75
Techirghiol
21.06.2024 08:39
Actual: 24° C
Viteza vantului: 5.16 m/s