Cover Image

TECHIRGHIOLUL

Publicat de Aurel Băjenaru, 5 Iulie 2021
Timp de citire: 6 minute

Am avut ocazia vara aceasta să petrec o lună la Tekirghiol-Eforie şi Tekirghiol-Movilă şi să-mi dau ca medic bine seama de factorii terapeutici ai litoralului nostru maritim şi al renumitului nostru lac şi nomol de "Ghiol".

Doresc, ca in cateva randuri să dau şi marelui public unele informaţiuni preţioase şi necesare, căci mai cu seamă noi cei dela munte, bolnavi ori sănătoşi, ne caştigăm surse noi şi nevisate de energie trupească şi sufletească prin climatul şi soarele de mare, şi prin băile de nomol, de mare şi de lac.

Putem deci anticipa şi rezuma că ceea-ce a făcut cu drept cuvant aşa de reputat la noi şi in streinătate Tekirgholul nostru, sunt următorii factori: soarele, climatul, băile de mare, nomol şi lac La aceştia se mai adaogă şi faptul de mare importanţă şi care in cărţile ce Ie avem nici nu este de loc amintit că Ia nici o staţiune balneară nu există loc mai proprice pentru exerciţii fizice de gimnastică suedeză şi inot, decat plaja caldă şi nisipoasă a mării şi marea.

Am văzut pe plaja dinnainte „Oficiului naţional de Educaţie fizică“ (O. n. e. f ) şi a taberei „Prietinii Mării“, dela Tekirghiol-Eforie la cari institute am avut onoarea de'a ţinea şi cateva conferinţe medicale, pe ministrul dr. Lupu, complect gol făcand gimnastică suedeză şi jucand minge cu caţiva amici ai domniei sale, in timp, ce alături fostul şi desigur şi viitorul ministru Mihalache, făcea culcat pe plaje alături de studenţii "O. n. e. f." cele 4 mişcări ale teoriei inotului.

Dintre braşovenii veniţi la mare şi lac am văzut familiile dr. Voicu Niţescu, (Constanţa), dr. Bleahu (Movilă), d-na dr. Campianu, d-na dr.; Ciurea (Movilă), Prof. Todicesu, prof. Maximilian (Constanţa) d-şoara şi d. Popovici,prof. Oancea (Eforie) dna Popescu-Bogan Profes. Maximilian, pictorul nostru apreciat, deschisese la Constanţa ş’o foarte frecventată expoziţie de tablouri carpetine.

Tekirghiol-Movilă este aşezat la 18 km. spre sud de Constanţa, iară lacul numit "Ghiol" avand o suprafaţă de peste 1000 hectare este separat de mare prin o limbă ingustă de pămant de 12 0 metri, pană la 100 0 m.

Afară de staţia Tekirghiol-Movilă spre Constanţa există şi Tekirghiol-Eforie şi Tekirghiol-sat, unde poţi avea exact aceiaşi factori terapeutici ca şi la Movilă, cu numai jumătate din cheltuielile ce le ai la Movilă, unde o cameră bună in plin sezon costă lunar cam 15.000 Lei, iar alimentaţia cam 500 lei pe zi de persoană.

In schimb d. e. in corturile "Onef.-ului" şi ale Asociaţiei "Prietinii Mării" dela Tekirghiol-Eforie se putea trăi cu 200—250 Lei pe zi casă şi masă, adevărat nelocuind in vile, dar avand in schimb necontestabilul avantaj al traiului intr’adevăr liber, "la vie en plein air" in adevăratul inţeles al cuvantului, fiindu-ţi posibil să petreci toată ziua şi masa chiar s’o iai aşa in costum de baie.

Cei-ce au avut ingenozitatea, ca cu 5000—6000 Lei să-şi cumpere singuri cortul, au ieşit din punct de vedere economic şi mai bine, iară viaţa in cortul bine construit, repet incă odată, n’are nici un desavantaj.

Fiindcă şi toate numeroasele colonii şcolare şi sanatorii dela Tekirghiol-sat, Eforie şi Movilă, aveau cam acelaşi program ca şi Oficiu naţional de educaţie fizică (O. n. e. f.) trebue să amintesc in scurt acest program, care ar trebui să servească de model tuturor vizitatorilor de acolo, cari nu vin pentru indicaţiunea separată a băilor calde de nomol.

a) Culcarea ora 10 seara, scularea ora 6 ;

b) 6—6 1/4 ore exerciţii fizice;

c) 6 1/4—7 ore dejunul;

d) 7—10 ore plaje, expunand corpul cat se poate ;de gol in intregime la soare şi intrand cat de des şi in mare spre a inota şi a te răcori. Vom "arăta la descrierea băilor de soare cum trebuesc făcute.

e) 10 —12 ore ghiol, şi anume cam 1/2 oră ungandu-te cu renumitul nomol, te expui la soare şi vant pană ce se usucă şi apoi intrand in lac 1/4 de oră speli nomolul. Natural timpul e puţin mai larg măsurat, căci de multe ori ai de parcurs distanţe destul de mari dela locuinţă pană la lac.

Pentru că apa lacului este aşa de sărată, incat se depune in cristale pe piele şi apar mai clar după-ce te-ai uscat, pe de altă parte din cauză, că răman adesea pe corp părţi umbrite de nomol, mulţi au obiceiul destul de bun, ca in drum spre casă să mai intre incă odată in mare.

f) 12 1/2— 1 1/2 ore masa. Dela 1 1/2 - 4 1/2 ore odihnă. Cei-ce locuiau in corturi din cauza căldurei inăbuşitoare din ele, făceau cu mult profit iarăşi la plaje această odihnă. Dela 4 1//2—5 ore cacao.

g) 5— 7 1/2 ore jocuri de minge, plimbări pe mare, canotaj, pescuit etc., in grupe şi după gusturi şi predilecţii. Dela 71/2 —8 1/2 ore masa de seară.

Cei ce voiau să profite şi mai mult de abundenţa aşa de mare a razelor ultraviolete dela ţărmul mării, ca şi cand te-ai afla la o altitudine de 9000 metri, deja la ora 5 dimineaţa sunt pe plaje, mai cu seamă, că in orele de dimineaţă, cand razele calorice cam periculoase, la cei-ce incă nu sunt obicinuiţi, dand un dureros criteriu al pielei, sunt puţine, pot utilisa | mai bine efectul aproape imediat vizibil ai razelor ultraviolete.

Din acest program am putut vedea, ce factori terapeutici se utilisează şi anume:

a) Plaja cu băile de soare şi de mare şi aerul de mare.

b) Ghiolul cu ungerea cu nomol şi băile de lac şi comune la amandouă şi la plaje şi la Ghiol exerciţiile fizice. Vom descrie pe scurt, pe rand aceşti factori şi cum trebue aplicaţi atat la omul sănătos cat şi cel bolnav, arătand cari sunt bolile, cari beneficiază mai mult de aceşti factori şi arătand şi contra indicaţiile.

(Va urma).

dr. M. Suciu-Sibianu.

Gazeta Transilvaniei, 1 Septemvrie 1927

° ° °

Urmarea aici:

https://techirghiol.com/techirghiolul

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

195
Techirghiol
23.01.2022 23:39
Actual: -6° C
Viteza vantului: 7,17 m/s