Cover Image

Desfrâu la Techirghiol

Publicat de Aurel Băjenaru, 2 Martie 2024
Timp de citire: 3 minute

Raiul voyeurilor și exhibiționiștilor.

În urmă cu aproape o sută de ani, doamna Lucia Mantu, adresează o "reclamație" printr-o scrisoare deschisă publicată în Viaţa Romînească, despre experiențele "traumatizante" făcute la bai la Techirghiol.

Tânără doamnă, deducem din scrisoare încă necăsătorită, vorbește "din experiență" dânsei despre moravurile balneare libertine care domnesc la Techirghiol unde "Fiecare se poate desfăta cu privirea la sutele de bărbaţi goi" care se pare că "aţîţă şi deşteaptă simţul înainte de timp" si ..."de aici se injectează sîngele în plin de excitaţie".

° ° °

Reclamaţie (cătră directoarea unei şcoli).

Prea stimată Doamnă, Ne luăm permisiunea de a vă ruga cu lacrimi in ochi să fiţi aşa de bună să interveniţi la cei un drept a curma un mare rău care pune in pericol pe copilele noastre. Ne-am adresat Dv. care luptaţi înverşunată pentru Educaţia Tineretului şi a copilelor noa­stre şi prin care ştiţi şi Dv. că educaţia este primul factor pe care statul îşi întemeiază soliditatea organizaţiei sale şi nimeni altul mai mult ca Femeia ca Dv. nu poate pregăti mai bine şi cu o educa­ţie mai solidă pe copilele noastre (viitoarea Mamă de mine). Nu uitaţi Doamnă că toată munca şi forţările Dv. va fi în zadar şi sunt şi nu va aduce nici un rezultat folositor atata timp cat nu va lua în grabă măsurile necesare ce se perindă de ani de zile la Techir­­ghiol sat şi Techirghiol movilă adică la lac la ghiol afară unde batalioane de copile şi coloniile şcolare de fete vin in contact cu sutele de bărbaţi goi fără chiloţi toţi sunt una la Nomol.

Sistemul cum îşi face toţi baia in lacul ghiolului la nomol şi pe plaje e o jale ce se petrece aici e un adevărat desfrîu, e adevărat o plagă socială copile între 9—16 ani stînd între Bărbaţi goi e o curată crimă.

Toate aceste cu consimţămîntul autori­tăţilor fără nimeni săi pese fără cineva să se revolte cînd aceasta este de o gravitate grozavă. Este o Datorie a noastră a vă ruga a da tot concursul ca să înfrînaţi cît mai mult Destinul Prostituţia­ ce a cuprins azi din frăgezia tinereţii pe copilele noastre la o etate cînd simţul lor nu trebue încă să fie des­­voltat în această Direcţie.

Aceste lucruri aţîţă şi deşteaptă simţul înainte de timp pre­­dispunîndu-le a cădea la prima ocazie pe scările Prostituţiei de aici pînă la propunerile personale nu este decît un pas. Mediul, An­turajul şi Ocazia joacă mare rol în viaţă. O vorbă romînească zice: „Nu arăta Benzinei chibritul), de aici se trag toate de aici se injectează sîngele în plin de exci­taţie.

Fiecare se poate desfăta cu privirea la sutele de bărbaţi goi. Vă rog să credeţi Doamnă că vorbim din experienţă care şi Dv. credem că aveţi şi vă rugăm să faceţi tot posibilul. Mai multe mame alarmate. Pentru conformitate Lucia Mantu

Viaţa Romînească, 1929

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

490
Techirghiol
25.04.2024 16:56
Actual: 18° C
Viteza vantului: 2.51 m/s