Cover Image

Despre movile

Publicat de Aurel Băjenaru, 8 Ianuarie 2023
Timp de citire: 6 minute

Movilele Dobrogei fac parte initial se pare, din cultura unui popor mult mai vechi decat presupusii sciti, traci sau geti. In primul rand acestea au tinut de un teritoriu mult mai larg decat se popularizeaza in putinele scrieri care le-au analizat. Din campiile Ucrainei, ale Moldovei, Dobrogei, Baraganului si pana in campiile Olteniei, acestea par sa fie marturia unei civilizatii vechi de cateva mii de ani, de undeva de la sfarsitul neoliticului.

In articolul de mai jos se relateaza despre unul dintre putinele artefacte gasite la Plopeni in Dobrogea, o ulcica de pamant prelucrata manual, fara ajutorul rotii de olarit, precum si cea gasita tot in anii '30 la o movila din regiunea Bucurestiului, la Gurbänesti, tinand de cultura inmormantarilor cu "ocru rosu".

.

° ° °

Despre movile

O curiozitate a pământului nostru sunt movilele. Din tot ceeace formeazà relieful Dobrogii , ele sunt singurele lucruri făcute de måna omului şi deci singurele mărturii ale existenţii popoarelor ce au trăit pe locurile noastre, din timpuri foarte vechi . In mai toţi din noi subsiestà ideia că , movilele n'ar fi altceva decât vechi puncte de observaţie şi semnalizare , pentruca prin ajutorul lor , să se fi putut comunica cu ajutorul focurilor , ce se aprindau in asemenea ocaziuni, pericolul navalirilor , ce veneau penegândite.

Ele deci, ar fi indeplinit rolul telefonului din ziua de azi, Altii , cred că sunt semne ce au delimitat hotare de farini , comune, judete etc. Movilele au influenţat şi legendele in mare parte cu caracter local. Găsim denumiri chiar in judetul nostru ca : Movilele inclinate, movila paşii, movila verde , movila miresti etc. dar şi legende ce träesc cu istoria poporului nostru ex, Legena Movila lui Burcel, şi al cărei rol poetul Bolintineanu o sintetizează Cu cuvintele : Şi'n varf să te aşezi ca un zid sà privighezi etc, ... tocmai ce spuneam mai sus.

Din cercetările cari sau facut, s'a constatat că rolul lor a fost cu totul altul. Movilele sunt mausoleuri, semne funerare , ridicate de mâna omului deasupra şefilor sau persoanelor importante ai unor popoare ce au trăit pe aceste locuri din epoci istorice foarte înaintate şi diferite . Spatiul de intindere al movilelor este sudul Rusiei- Ukraina- panà la Nistru, sudul Basarabiei şi al Moldovei , jud . Ialomiţa şi Brăila şi aproape intreaga Dobroge mai ales in regiunea de stepà. In Dobrogea se găsesc sumedenie de movile unele mai mari , altele mai mici , unele foarte ingrămădite , de unde vine şi denumirea de movile inchinate , altele izolate, Aşa de ex. in jurul oraşului Mangalia numărul şi mărimea lor te pun in mirare, intrebându - te care să fi fost rolul lor. Multa vreme nu s'a putut da nici un raspuns, pentru că n'au fost cercetate, şi n'au fost cercetate pentrucă ele nu prezintă o curiozitate arheologică aşa de mare, mai ales la noi, unde incă atâtea cetăţi vechi zac sub praful trecutului , fără a fi desgropate din diferite motive, cetăți cari tentează mai mult pe årheologi , căci o piatră cu inscripţii, un vas , o monedă, un obiect de artà are mai multà importanţă , decât aceste movile unde asemenea lucruri de importanţă lipsesc. Ruşii , pe al căror påmänt , civilizaţia veche a Elenilor şi Romanilor n'a inflorit şi-au indreptat cercetările asupra singurelor lucruri vechi , asupra movilelor s'au gorganelor , cum le zic ei.

Din cercetările făcute de ei s'a ajuns la concluzia că aceste movile nu sunt decât morminte din epoci diferite, la multe din ele găsindu - se urmele răsboinicilor înarmati chiar cu cai şi harnaşamentul lor. La noi nu s'au facut cercetărl decât incidental . Una din săpăturile cele mai interesante este săpătura dela Plopeni , satul meu natal , deasupra cetăţii bizantine aş zisă dela Sofular , ea însuşi neindentificată şi necercetată . Săpătura s'a făcut in una dintre cele trei movile ce străjue inspre Estcetatea.

Inainte de răsboiu D.lui Profesor Tzigara Samurcaş i s'a propus de către un insoţitor ce semnează sub pseudonimul Index a săpa una din aceste movile . Staruinţa d -lui I. a fost încoronată de succes ; căci s'au găsit cinci sarcofagii conținând 5 schelete de barbati de femeie şi unul de copil. Dealtfel sarcofagiile rudimentar făcute inclusiv capacul , din pietre brute, necioplite , aşezate una lângă alta fără a fi nici legate prin tencuială , iar capacele tot deasemenea făcute din bucăţi de piatră suprapuse aşa ziselor sarcofagii , La inceput D.I Tzigara . a crezut că e vorba de nişte morminte bizantine, însă niciunul n'avea mâinile aşezate pe piept -aşa cum sunt aşezate la creştini - ci dealungul corpului inclinate uşor spre bazin . Nu s'a găsit in el nici monede , nici un giuvaer de pret, aceasta ne - a adus la convingerea , spune D-I I. că ne aflăm în fața unor morminte din epocă străveche.

Singurul lucru de preţ a fost o ulcică de pământ ars prost fabricată şi aşezată între tălpile picioarelor unui bărbat, precum şi o bucată de lut pe care era imprimată forma unui gard de nuele, aşa cum le fac sătenii noştri astăzi

Din explicatiile date de D.I prof. Tzigara cu ajutorul unor fotografii şi a oalei găsite , membrii congresului de arheologie, care se ţinea în acel an la Nürenberg , au fost de părere că movila tăiată era un mormânt anteistoric , deoarece oala era facuta cu mâna şi nu cu roata, a cărei intrebuinţare oamenii o cunosc de vreo şase mii ani.

Colegul Țicu dela Cotu-văii ( Chiragi ) a făcut o săpătură intr'una din movilele din jurul satului său gåsind lucruri foarte interesante lucruri pe care le- a trimis D lui profesor N. Iorga şi dela care n'a primit nici un raspuns deşi il interesa ca curiozitate. Sfatuesc pe colegii noştrii mai ales când au la dispoziţie mâna de lucru gratuită, premilitarii , să facă săpături , iar lucrurile găsite impreună cu o dare de seamă asupra descoperirilor facute să le inainteze muzeului nostru regioual din Constanţa , D.lui I. Micu , iar ceeace priveşte un îndemn in această privinţă aşteptăm cuvântul D.lui profesor C. Brătescu singurul Dobrogean , pe care-I preocupă trecutul provinciei noastre şi grație căreia avem frumosul inceput de muzeu regional din Constanţa.

Gh . Enăchescu

inv. Constanţa .

Gânduri dela mare, martie-aprilie 1938

° ° °

In imagine movila de la Techirghiol distrusa partial de un canal de irigatii facut in anii socialismului.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

147
Techirghiol
30.03.2023 21:27
Actual: 5° C
Viteza vantului: 3.22 m/s