Cover Image

Dobrogea Noua

Publicat de Aurel Băjenaru, 26 Octombrie 2021
Timp de citire: 2 minute

Iata un mic extract dintr-un articol aparut in 1912 in ziarul lui Nicolae Iorga — Neamul Romănesc, ziar nationalist si extrem de antisemit precum si fondatorul sau, despre infiintarea unei noi fituici nationaliste si antisemite la Constanta, "Dobrogea Noua". Scopul este vadit afisat, prin cultivarea nationalismului, "in a stapani Dobrogea", prin atragerea clasei cele mai culte de aici, invatatorii si asta in detrimentul "celorlalte neamuri".

În Dobrogea sint multe gazete: liberale, tachiste, conservatoare, disidente, etc. Toate acestea, ca pretutindeni în tara noastră, n'au altă importanță decit aceia că ni desvăluie, în toată grozăvia el, viaţa de club, cu culisele si. De chestia Dobrogii nu se face nicio pomeneală: parcă nici n'ar exista. E însă o gazetă care a îmbrăţişat această chestie, şi ea esta «Dobrogea Jună», al cării nume s'a întilnit une ori în paginile acestel foi.

Punctul de vedere al «Dobrogii June» — de şi nemărturisit cu curaj — e un punct de vedere absolut greşit şi periculos. «Dobrogea Jună» face politică locală, tinde la crearea unul partid local, e susţinătoarea causei tuturor Dobrogenilor, e preconisatoarea — alături de alţi cițiva naivi — a politicei concesionale pentru toate neamurile din Dobrogea. Evident, un punct cu desăvirşire greşit. Pentru «Dobrogea Jună». naționalismul e o naivitate, o utopie, un rău chiar, — cel puţin aceasta reiese din paginile ei.

Am căutat să împiedecăm acţiunea acestui ziar primejdios rosturilor noastre naţionale în Dobrogea, şi in acest scop — pe lingă altele — am înfiinţat un ziar naţionalist: «Dobrogea Nouă».

Ca şi cealaltă foaie, «Dobrogea Nouă» imbrăţişează problema dobrogeană, dar o priveşte cu totul altfel, şi presintă soluţii absolut opuse celor ale «Dobrogei June». Propaganda noastră prinde.

[ ... ]

Am ciştigat dar simpatia învăţătorilor dobrogeni — şi acesta era unul din scopurile noastre, pentru că învățătorii din Dobrogea represintă pătura cea mai cultă a societăţii dobrogene şi, avindu-i pe ei, ni-i uşor a stăpini Dobrogea. lar ceia ce voim a face noi, naţionaliştii, din ei este un lucru nobil şi... necesar: vrem să-i facem luptători conştienţi pentru causa naţională.

Steaua «Dobrogii June» începe dar a apune, tocmai cînd începuse a străluci mal puternic şi asta-i una din bucuriile noastre.

P. ŞTEFĂNESCU

Neamul Romănesc, 24 Aprilie 1912

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

195
Techirghiol
23.01.2022 23:29
Actual: -6° C
Viteza vantului: 6,86 m/s