Cover Image

Eforie Nord

Publicat de Aurel Băjenaru, 19 Martie 2024
Timp de citire: 4 minute

O PLAJA MODEL LA MAREA NEAGRĂ

Ţărmurile româneşti ale mării Negre, bătute până acum în pustietatea lor de valuri şi de nepăsarea spi­ritului omenesc întreprinzător, au început să îmbra­ce haina civilizaţiei Soarele care, aproape de mare, posedă miraculoase proprietăţi vindecătoare, arămeşte din zi în zi, pe întinsul plăjilor, câţi mai mulţi vizitatori estivali , plezirişti şi suferinzi.

Vile noui se ridică pe zi ce trece, din stâncile albe, ca de argint, ale marii noastre binecuvântate. Ca un imbold pentru înmulţirea acestor clădiri moderne, sănătoase, pe ţărmul plin de viaţă, socie­tatea „Techirghiolul“ s-a gândit să transforme terenul ei — de circa 500 ha.,—situat la staţia Eforie, într-o nouă staţiune balneară, care să fie model, considerând faptul că, atât terenul de pe ma­lul mării, cât şi plăjile acoperite cu un nisip fin şi argintat sunt de o frumuseţe neîntrecută.

Această noua staţiune balneară va fi amenajata cu tot confortul cerut de viaţa vilegiaturiştilor cari vor găsi aci bai, sanatorii, etc. Planul de parcelare a fost conceput după o metodă pur occidentală.

Pe câteva din aceste parcele societa­tea „Techirghiolul“ a construit un număr de cinci vile. Atât planurile de parcelare, cât şi vilele sunt opera d-lui arhitect Gh. M. Cantacuzino — unul dintre marii talentaţi şi pricepuţi arhitecţi români. D-sa este cunoscut, de altfel, prin impozanta construcţie a băncii „Chrissopeloni" din Bucureşti.

Primele vile , începute în asociaţie cu d. ar­hitect A. Schmiedigen, au fost terminate şi puse la punct numai de d. Gh. M. Cantacuzino. Toate clă­dirile d-sale încântă ochiul prin forma lor arhitecto­nică, pur modernă, cu linii simple, executate după planuri, de asemenea, de o simplitate cu totul origi­nală. Faţadele vilelor, de un alb imaculat, farmecă prin viul contrast cu albastrul dalelor, lemnăriei şi mobilelor din interior. Totul dă o armonie neîntre­cută, un concert de nuanţe, linii şi colorii cari mul­ţumesc adânc simţul estetic. Clădirile sunt toate prevăzute cu lumina electrică, apă curgătoare sub presiune şi canal, astfel că lu­crările­­­dilitare sunt foarte complete.

Una din aceste frumoase vile, cu numele „Aviana II“, este proprietatea d-nei Vota Aristid Blank, un cuib de adevărată artă, de frumos şi de lumină. Mobilierul vilei d-nei Blank a fost executat de fa­brica S. I. L. de sub conducerea d-lui Andreas, iar lămpile au fost desemnate de d Baras Celelalte vile, în acelaş stil, au fost destinate câ­torva oameni de pronunţat gust estetic. Vederea generală a acestor pile noui, cu plaja şi bulevardul de piatră, care se întinde curat dealun­­gul ţărmului însorit, îţi strecoară în suflet o frumoa­să impresie, datorită artisticului amplasament, care dă fiecărei pile perspectiva şi valoarea ei, din punct de vedere al folosirii peisagiului.

Construirea lor progresează şi continuă în mod sistematic şi nu trebue uitat că iniţiativa pentru în­făptuirea acestei frumoase plăji la marea Neagră se datoreşte, în mare parte, stăruinţei enegice a d-lui doctor Hoenig. Adăugaţi la aceasta tot confortul modern, atât pen­tru suferinzi, cât şi pentru vizitatori şi ne putem da seama de viitorul acestui colţ pitoresc plin de soare şi de viaţă de pe ţărmul mării noastre.

Ilustratiunea Română, 1930-07-31 / nr. 32

° ° °

Eforie Nord - fost cătun al comunei Techirghiol, s-a transformat în staţiune balneară după 1920 şi a devenit comună urbană independentă la 1 noiembrie 1933, prin desprinderea ei de Techirghiol.

° ° ° Societatea Techirghiolul era o anexă a Bancii Marmorosch, Blank et comp., banca controlata de Aristide Blank

Aristide Blank (n. 1 ianuarie 1883, București - d. 1 ianuarie 1960, Paris) a fost un economist și finanțist român din perioada interbelică. De numele lui se leaga cea mai mare escrocherie financiară din România secolului al XX-lea.

A ruinat financiar economia ţării şi a dus la prăbuşirea unui sistem politic prin falimentarea Băncii Marmorosch-Blank, care detinea unitati in care lucrau zeci de mii de oameni si un imens depozit. Aristide Blank a contribuit si intretinut un adevarat imperiu piramidal mituind marii oameni politici ai zilei, ziaristi si oficiali ai statului, ajungand sa-l "subventioneze" pana si pe regele Carol II, platindu-i printre altele metresa, imbogatindu-i si familia acesteia.

In imagine Eforie Nord in anii 1930.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

74
Techirghiol
21.06.2024 08:16
Actual: 23° C
Viteza vantului: 5.72 m/s