Cover Image

Evreii Romaniei anilor 40

Publicat de Aurel Băjenaru, 4 Mai 2021
Timp de citire: 6 minute

In Romania anilor '40 prin "legile romanizarii" date de Antonescu, li se ia evreilor din Romania aproape orice posibilitate de existenta. Semnalul este clar, daca vor sa supravietuiasca, trebuie sa paraseasca Romania, si asta fara datorii.

In aprilie 1941 se simplifica inca o data categorizarea "evreu" in Romania.

° ° °

[...]

Sunt considerati evrei, in intelesul legii de fatä, acei care au un parinte sau un bunic evreu. Nu sunt evrei cei ai cäror bunici s'au botezat inainte de nasterea pärintilor.

Faptul de a fi apartinut cultului mozaic formeazä o dovadä legalä pentru stabilirea calitätii de evreu. Faptul de a fi apartinut unui alt cult decät cel mozaic, nu formeazä nici prezumtia, nici dovada pentru stabilirea etnicitätii neevreesti.

[...]

Dat in Bucuresti la 2 Aprilie 1941. Conducatorul Statului Roman si Presedintele Consiliului de Ministri, General Ion Antonescu Ministrul muncii, sanätätii si ocrotirilor sociale, Prof. Dr. P. Tomescu

° ° °

Românizarea imobilelor urbane evreieşti.

După românizarea bunurilor rurale, Decretul-lege pentru trecerea proprietăţilor imobiliare urbane evreieşti în patrimoniul statului (28 martie 1941), a fost apreciat de conducătorul statului “o a doua măsură de securitate naţională şi de refacere a structurii româneşti [...] prin cinstirea tradiţiei istorice a naţionalismului creştin românesc şi prin unitatea de spiritualitate cu lumea libertăţilor naţionale în plămădirea europeană”

[...]

Decretul-lege a stipulat intrarea de plin drept în patrimoniul statului a “Imobilelor urbane care sunt proprietatea evreilor persoane fizice sau a societăţilor evreieşti” (art.1), precizând, totodată, că “evreii nu pot dobândi cu nici un titlu, drepturi de proprietate (...) asupra imobilelor urbane” (art.19). S-a interzis “pentru totdeauna dreptul evreilor de a avea proprietăţi în România, afară dacă prin legi speciale s-ar decide vreodată concentrarea lor în cartiere şi zone urbane”.

[...]

Imobilele trebuiau să intre în patrimoniul statului libere de orice sarcini.

[...]

(PROCESUL DE EXCLUDERE A EVREILOR DIN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL GUVERNELOR LUI ION ANTONESCU CU ŞI FĂRĂ LEGIONARI: LEGISLAŢIA ANTISEMITĂ, ROMÂNIZAREA ŞI EXPROPRIEREA )

° ° °

Personalul evreu indepärtat din armatä.

Descriere imagine

° ° °

Art. 10.- Toate Contractele de arendare, asociatie si administratie, Incheiate intre proprietar neevreu si un arendas asociat sau administrator evreu, sunt nule de plin drept, pe data publicärii prezentului decret-lege in Monitorul 0ficial, urmând ca pretentiile reciproce intre pärti sä fie solutionate pe calea dreptului comun.

Dat in Bucuresti la 4 Octomvrie 1940.

Conducatorul Statului Romän

Presedintele Consiliului de Ministri,

General Ion Antonescu

Ministrul economiei nationale, Dr. G. Leon

Monitorul Oficial al României. Partea 1, nr. 233, 5 octombrie 1940

° ° °

Idem Nr. 73.396 din 1 Octomvrie 1940, personalul evreu, mentionat mai jos, aflat actualmente in serviciul societatii anonime române de telefoane, preluat dela fosta Regie Autonomá a Postelor, Telegrafelor si Telefoanelor, este indepartat din serviciu, pe ziua de 1 Octomvrie 1940, neintrunind conditunile cerute de decretul-lege Nr. 2.650 din 1940, pentru a mai fi functionari publici si anume:

  1. Asnas Solomon, functionar categ. 6/2.
  2. Klar Herman, functionar categ. 7/1.
  3. Bittman Rozalia, functionar categ. 7/3.
  4. Fruhtu Dvoira, functionar categoria 7/3.
  5. Feld Roza, functonar categ. 8/1.
  6. Gross Magdalena, functionar categoria 8/3.
  7. Weinberg Debora, functionar, categoria 8/3.
  8. Hönig Bianca, functionar categ. 8/3.

Monitorul Oficial al României. Partea 1, nr. 233, 5 octombrie 1940

° ° °

"Dublarea" lucratorilor evrei si concedierea lor.

Art, 10. - In vederea formarii de elemente specializate, Ministerul Sänätatii si Ocrotirilor Sociale va putea impune intreprinderilor angajarea de personal roman, pe länga. salariatii speciali$i evrei sau straini. Personalul angajat in aceste conditiuni va fi retribuit de intreprindere in primul an cu un salariu de cel putin 50% din salariul specialistului evreu sau strain, pe längä care care a fost atasat, iar in anii urmatori cu 75%.

In caz de absoluta necesitate, apreciatä dela caz la caz, aceasta dublare poate fi prelungitä si peste termenul prevazut la art. 2, pe termene de icä sase luni, cu aprobarea speciala a Ministeralui Muncii, Sanatatii si Ocrotirilor Sociale, prin decizii publicate in Monitorul Oficial.

Monitorul Oficial al României. Partea 1, nr. 270, 16 noiembrie 1940

° ° °

DECRET-LEGE

pentru trecerea in patrimoniul Statului a vaselor si plutitoarelor apartinand evreilor sau societätilor evreiesti

Art. 1. - Evreii i societatile evreiesti nu vor putea dobandi detine, in viitor, sub nici un titlu, vase sau plutitoare, maritime ori fluviale, de orice natura sau denumire, sub pavilion roman

Art 3. Trec in patrimoniul Statului, prin efeetul prezentului decret-lege si din Momentul inträrii sale in vigoare, vaSele si plutitoarele prevazute de art. 1, aflate sub pavilion romän , definitiv sau proVizoriu, care la data de 6 Septemvrie 1940, apartineau evreilor sau societätilor evreesti Monitorul Oficial al României. Partea 1, nr. 286, 4 decembrie 1940.

° ° °

In imaginea de coperta (sus) strada mahalalei evreiesti din Constanta, str. C.A. Rosetti cu Casa Aleon pe stanga.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

171
Techirghiol
16.06.2021 19:40
Actual: 18° C
Viteza vantului: 3,19 m/s