Cover Image

Şcolile in Dobrogea - 1879

Publicat de Aurel Băjenaru, 1 Iunie 2020
Timp de citire: 2 minute

Iata si situatia scolilor in Dobrogea la nici jumatate de an de la preluarea ei de catre Romania. Se pare ca in sud-vestul Dobrogei exista cea mai mare aglomerare de romani si deja se deschideau scolile existente. La Techirghiol, sat de tatari, urma de asemenea crearea unei scoli. Iar Tuzla apropiata, se pare ca era un nume de referinta la acea vreme. 

"Prefectulu Chiustengei d. Remus Opranu telegrafia ministrului de instrucţiune cu data 7 Aprile 1879, ca scoalele urbane rurale infiintiate in acestu judetiu functionia regulatu si progreseaza; in comunele mohametane petrunsi de folosele instructiunei hogii si notabilii au promisu prefectului concursulu loru.

Dupa terminarea araturiloru numerulu copiiloru musulmani va fi mare in scoala. Prefectulu a inspectatu in persona comunele mahometane in interessulu administraţiei si pentru a constatâ starea scoaleloru si a remasu satisfacutu. In comunele romane scolele mergu de sine. In plas’a Chiustengea marea pusthiire a sateloru a fostu unu seriosu obstaculu, totusiu la Caraharman si Hasancea in curându institutorii voru fi instalati si intr’o luna va fi possibilu a procede la crearea de scole la Cobadin, Techirghiol si Gargalik (Corbu n.r.). In Tusla, comuna altadata bogata si frumoasa, astadi ruinata si seraca, se va zidi localu de scoala cu 500 lei, ce s’au adunatu dela Romanii din Chiustenge. In 23 Martiu s’a deschisu  scoala rurala din comuna Ostrovu, plas’a Harsiov’a.

Unu servitiu divinu s’a celebratu in asistenti’a consiliului comunalu si a unui mare numeru de săteni. Administratorulu Coiciu dupa unu micu discursu a distribuitu cărţile tramise gratis. — Subrevisorulu scolariu Baneseu telegrafia dela Chiustengea 6 Aprile: „Scolele infiintiate din nou in comunele Ostrovu, Oltin’a, Aliman, Nasleanu si Bugeacu, districtulu Silistra-Noua, s’au deschisu la 14 si 15 Martiu cu solemnităţile obicinuite, asistandu obştile satesci cu multa bucuria; scoala din Ostrovu e poporata de 120 elevi, cea din Oltin’a de 50. cea din Aliman de 40, cea din Nasleanu de 32, si cea din Bugeacu de 42. In 7 Aprilie s’a inauguratu deschiderea solemnela a scólei de baieti din orasiulu Cernavod’a. Scól’a e frecuentata de 40 elevi. Aceste date sunt fórte imbucuratórie, câ. ne dovedescu, câ progressele ce le face administratiunea romana a Dobrogei pe terenulu instructiunei sunt peste aşteptare de mari."

Gazeta Transilvaniei, Joi, 5 / 17 Aprile 1879

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button
Techirghiol
02.07.2020 14:37
Actual: 29° C
Viteza vantului: 6,2 m/s

Vizitatori astazi

268