Cover Image

Techirghiolul

Publicat de Aurel Băjenaru, 14 Februarie 2019
Timp de citire: 9 minute

Continuare

Climatul maritim — se caracterizează prin o temperatură aproape constantă — aer ozonizat, foarte bogat in oxigen (de trei ori mai mult ozon, decat aerul de pe uscat şi incărcat cu săruri de cloruri, Iod, brom şi silice foarte binevenite cailor respiratorii. 

Din aceasta cauză după cum susţin Robin şi Binet, aerul marin posedă proprietăţi oxidante, remineralisante şi stimulante şi aşa se explică de ce cura de mare in larg, chiar fără de nici un alt factor se aplică cu un vădit succes in tuberculosele pulmonare şi in stări de debilitate şi recomandată azi cu o deosebită autoritate de cătră profesorul parisian Leon Bernard. 

Nimica nu vorbeşte mai clar pentru a pune în eviden[ă deosebirea dintre climatul de altitudine si climatul maritim, ca faptul că pană cand in Braşov d. ex. avem in medie 1000 de ore de soare pe an, — cum a arătat d-I dr. Tălăşescu intr’o conferentă trecuta — pe ţărmul mărei negre avem in medie 3000 de ore de soare pe an, ceeace apropie litoralul nostru de legendara bogăţie de soare a Egipetului. 

Nisipul plajii şi marea resfrang ca nişte enorme oglinzi razele ultraviolete, pe cari le găsim in o aşa de mare abondenţă, ca şi cand ne-am afla la 9000 de metri altitudine. Influenţa acestor raze ultaviolete o vom cunoaşte la capitolul băilor de soare, in legătură cu climatul maritim ca factor independent trebue să mai menţionez şi excitarea intensă a pielei produsă de vant şi soare, cari măresc reacţiunile 'organismului, activand schimburile nutritive, pofta de mancare se dublează şi forţa musculară creşte. (Dr. P. Niculescu şi dr. H. Slobozianu).

Că acest climat maritim chiar şi fără soare in zileie innorate şi fără exerciţii fizice este atat de eficace a arătat-o Kestner la copiii de şcoală din Hamburg: 

Dimensiunile braţelor au crescut la aceşti copii intr’o severă observaţie scienţifică cu 1 cm., iară ale coapselor (pulpelor) cu 3 cm. in medie, in timp ce pantecele mare de batracian la copiii rachitici şi denutriţi a scăzut cu totul. ≫Dacă se pune o bucăţică de ghiaţă pe abdomenul unui copil apare o roşeaţă. La copiii debili această roşeaţă apare după oarecare latenţă. Prin cura marină timpul de latenţă dispare, roşeaţa apărand imediat după aplicarea ghieţei*. (Dr. P. Niculescu).

Este firesc lucru, că şi chestiunea curei marine este legată de timp şi cand e  vorba de transformarea totală a unui organism bolnav de copil, această durată obicinuită de 1 lună la mare este insuficientă şi e nevoe de cel puţin 2—3 luni, ceea-ce este posibil căci marea noastră este utilisabilă, chiar 3 1/2 luni. 

Şi in sfarşit terminand cu primul factor terapeutic al Tekirghiolului, climatul  maritim trebue să mai amintim şi efectul binefăcător al apei de mare pulverisate, care inhalată cu aerul respiratoriu irită puţin favorabil mucoasa bronchică, vindecand diferite afecţiuni bronchice şi pulmonare şi catarele cronice ale celor ce beau şi fumează prea mult. Ceea-ce a făcut celebră staţiunea Biarritz din sudul Franţei, langă Spania sunt stancile mari din faţa ţărmului, de cari izbindu-se valurile Oceanului Atlantic, apa pulverisată in milioane de perle imprăştie pană la 2 km. de ţărm cu aerul respiratoriu sărurile aficace de clorur de sodiu.

dr. M. Suciu-Sibianu.

Gazeta Transilvaniei, 4 Septemvrie 1927

 

***

Sfarşit.

Nămolul este al 3-lea factor terapeutic important al Tekirghiolului. Se găseşte pe fundul lacului este negricios, brun, unsuros la pipăit şi cu un accentuat miros de ouă clocite din cauza conţinutului bogat de pucioasă. S'a format de pe timpuri imemoriale din vegetale, animale şi minerale, intr’o continuă plămădeală, şi este foarte bogat in substante medicamentoase Sulfo-salinferuginoase, ca o fină alifie preparată de un farmacist. 

In ceeace priveşte compoziţia chimică a nămolului, din cauza conţinutului bogat in săruri de Sodiu (62 °/oo ), magneziu 99 °/oo , brom (0.047% ) calciu (5.64 °/oo), oxid de fier (38 °/oo ) etu. nămolul Tekirghiolui se clasează ca cel mai superior din lume, superior in consecinţă tuturor staţiunilor similare din străinătate. Dax, Barbotan, St. Amand, Bourbon Lancy, Balarne in Franţa, Franzesbad, Marienbad, (Cehoslovacia), Ischl ; (Austria), Balaton füred (Ungaria), Aequid Vinadio (Italia). Ceeace nămolul nostru dela Tekirgăiol contine in 1000 păr{i, abia conţiue in 15.003 parji nămolul staţiunilor acestora străine; acţionează gratie proprietăţilor corpurilor minerale, radio-active şi a căidurei ce o degajă 44o).

Băi de nomol reci se prescriu in medie cam in număr de 24-30; in scrofuloză şi toate stările ce predispun la tuberculoză(anemie lunfection) In reumatism şi complicaţiile acestei boale (nevralgii, artritism) şi boli de femei se prascriu băi calde de nămol cari in acelaşi număr, ele se fac in stabilimente inchise, turnandu-se in putină (vană) in mod progresiv 2, 3, 4, pană la 6 găleţi de nămol.

Băile de mare şi baile de lac, formează al 4-lea factor terapeutic al Tekirghiolului. Cele de lac sunt de 3 ori mai sărate decat cele de mare (in apa de lac 55°/oo sare, apa de mare 18 °/oo ) şi ambele au afară de o acţiune radioactivă şi o acţiune dinamică datorită mişcării valurilor, au şi o acţiune electrolitică datorită disociaţiei soluţiilor minerale in ioni. Astfel băile au o acţiune stimulantă, căci prin vasoconstrictie urmată de vasodilatatie, se transportă intr’un mers mult mai rapid sangele oxigenat dela centru Ia periferie şi se accelerează astfel intr’un mod foarte favorabil schimburile nutritive, setea şi foamea se dublează.

Aici e locul să amintim un inconvenient al Tekirghiolului, lipsa unei ape bune de băut şi specula prea mare ce se face mai cu seamă la Movilă cu articolele alimentare şi cu chiriile puţin prea mari. Sperăm insă că din an in an se ameliorează aceasta stafiune căci atat directorul general dl Movilă, cat şi directorul administrativ d-l Mocanu, sunt intr’o neobosită activitate şi se va găsi poate un sistem lesnicios şi pentru stopirea străzilor principale, căci praful e uneori inăbuşitor.

De altfel acestea sunt avantagii ale tuturor băilor de orice natură, chiar şi cele făcute in răurile noastre sau cele de acasă in vană, dar ceea ce constituie superioritatea băilor de mare şi de lac este şi temperatura lor inaltă, marea avand in plină vară cam intre 22—27° iar lacul cam 25—30°, in comparaţie cu cele 14—18° ale raurilor noastre.

Exerciţiile fizice din cauză că poate la nici o staţiune balneară, nu se pot face mai bine, decat pe plaja mării şi a lacului şi nicăeri ca aici nu se dă mai multă ocaziune de a invăţa inotul, cel mai desăvarşit exerciţiu fizic, le considerăm cu drept cuvant deasemenea ca un factor terapeutic insemnat al Tekirghiolului. Ele măresc pofta  de mancare şi inlesnesc digestia, imputernicesc inima şi măresc capacitatea toracică. Un sport foarte potrivit pentru litoralul mării este şi bicicleta.

Inotul are pe langă aceste avantagii şi incă altele in plus desvoltă musculatura in mod armonic, i se adaugă şi acţiunea dinamică a apei exercitată asupra pielei intregi, un sport cu totul lipsit de praf şi in sfarşit ceeace consider de o capitală importantă pentru sănatatea noastră ne invaţă o corectă şi profundă respiraţie nasală, cu inspiraţia şi expiraţia bine distinctă.

Tot mai mult trebue să pătrundă in mintea fiecăruia, care fine la sănătatea sa, ideia că plămanii noştri sunt prea mari in raport cu cerinţele de azi ale orăşanului (H. Suren) şi in consecinţă trebue să invăţăm şi să găsim ocazia de a respira adanc aer curat, ca să se poată aerisi şi varfurile pulmonare şi alveolele cele mai depărtate ale suprafeţei pulmonare. Dar inspiraţia oricat de adancă trecue să se facă pe nas, căci nasul e chemat prin un admirabil mecanism, cu care l'a inzestrat natura să umezească, incălzească şi purifice aerul, eată deci (in treacăt amintim) de ce capitală importantă este respiratia nasală. 

Putem chiar formula, intr’o formă simplă că cei 3 factori principali ai păstrării sănătăţi sau recaştigării ei, dacă am pierdut-o sunt apa, soarele şi respirata adancă, şiTechirghiolul nostru, intrebuinţat in sensul celor studiate in aceste cate-va articole scurte ne dă in cea mai largă măsură to|i cei 3 aceşti factori ai formulei simple de sănătate = apă -|- soare -j- respiraţie.

In vara anului 1928 se va tinea la Constanta congresul internaţional medical de talassotherapie (tratament prin mare). Prin linia ferată pusă in Iunie 27 in circulaţie, ce uneşte Constanţa cu Movila (Carmen Sylva) s’a făcut un frumos inceput de occidentare al litoralului Mării Negre, dar ea ar trebui să fie prelungită, pană la Balcic, Ecrene şi Caliacra căci numai aşa se va putea pune in adevărata ei valoare Coasta noastră de Argint. 

O mare acţiune care nu trebue aşteptată să fie rezolvată de stat căci se mişcă prea greoi, ci mai curand din inifiativa particulară inţeleg proprietarii şi moşierii destul de bine situaţi de pe litoral. Aş incheia acest Studiu cu considerare la soarele abundent al Teghirghiolului cu poeticul aforism al lui Roliier rostit la congresul medical de pediatrie din Elveţia anul trecut. 

"Nu uitati, că dintre toate florile, aceea care are mai multă nevoe de soare este floarea omenească (copilul)."

dr. M. Suciu-Sibianu.

Gazeta Transilvaniei, 21 Septemvrie 1927

 

In imagine Techirghiol-Movila in jurul anului 1930.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

200
Techirghiol
24.01.2022 00:11
Actual: -6° C
Viteza vantului: 7,17 m/s