Cover Image

Un nou Rasputin

Publicat de Aurel Băjenaru, 10 Noembrie 2022
Timp de citire: 4 minute

Ce se petrece la Mănăstirea Celic Dere?

Prin telefon de la trimisul nostru special.

Manastirea Celik Dere 3 Martie.

Am aratat intr'o corespondenta trecuta orgiile savärşite la manastirea Celik Dere de catre o falsa calugarita anume Lucretia T. F. Constantinescu care reuşind sa obtinä increderea unor inalte persoane , a fost primità in randurile maicilor. Aceasta intrunind probabil mai multe calitati, a izbatit sa obtina alungarea staritei Mihaila, luându -i locul şi in továrásia unui oare care Teodor Zanfirecscu "maestru de muzică orientală" an transformat intr'un foarte scurt timp sfantul locaş in local de pe petreceri, desfrâu şi orgii , cari nu pateau să nu scandalizeze opinia publica.

D-l deputat N. Georgescu-Tulcea alarmat de aceasta profanare a manästirilor din Dobrogea , a facut demersuri energice pelanga ministerele de interne şi culte, cari ordonand o ancheta , au stabilit exactitatea denuntarilor tanarului deputat , arestand atât pe falsa calugarita ajunsă starità cât şi pe virtuosul maestru de muzică .

Cine este Maica Starita

Lucretia T. Constantinescu, vaduva defunctului Maior Mihailescu din Regimentul 10 cavalerie, femee cu moravuri uşoare, a devenit cântareata , in care calitate a debutat şi la Constanta pe scena varieteului "Terasa" .

Reusind se obtind printre alte malte prietenii şi pe acea a unei inalte fete bisericeşti, a fost primità in randurile maicilor din mänastirea Celik-Dere, unde şi-a instalat o chilioarä incarcatä cu diferite calitati de pudre, parfumuri, roşuri pentra buze etc. Cum insa chefurile fara cäntari n'au nici un farmec cuvioasa maica s'a gåndit şi la un vechi amant al ei anume Grigore Marinescu -maestru de muzică orientală şi bisericească ". In acest scop, ea face demersuri pe langa inaltii ei protectori și obținu namirea acestuia la aceeaşi manästire de maici.

Cine este "Maestrul de muzica"

Grigore Marinescu de fel din Slatina , fost comptabil la perceptia circonscriptiei din acelaşi oraş, insurat, cu copii, posesor al unei frumoase averi. La inceputul războiului, acesta este internat la Spitalul din Slatina in urma fracturei unui picior de un cheson de artilerie. Dupa ocuparea Slatinei de catre germani, Marinescu insandtoşinda -se, solicita de la Comandatara germanä un post şi obtine numirea sa ca comisar in politia Slatina - post pecare il ocupa până la revenirea autoritatilor noastre, când este arestat şi inaintat Curtei Martiale a Corpulul I Armata Craiova, pentru pactizare ca inamicul. Dupa unsprezece lani de inchisoare preventiva , Marinescua işi face planul de evadare - plan pe care il si pune in aplicare in iulie 1919 cu ajutorul unui oare care Avac Leon.

Trecând printr'o intreaga serie de peripetii prin diferite localitati din tarä, Marirescu incepe sa se gändescä serios la situatia sa si gaseste un mijloc ingenios de a se sustrage urmaritorilor, solicitand starctului Manäastirei din Caldaruşani primirea lui in randul calugarilor. Obținând aceasta, dupå un timp oare-care, Marinescu fiind inzestrat cu o inteligenta superioarä staretului, rauşeşte sa-l inläture pe acesta. Calugarirea lui Marinescu necesitänd oare-cari acte pe care a plecat sa şi le procure, in timpul acesta fostul staret reuseste sa-l indepărteze, dupa ce Marinescu obtine titial de "frate".

Acesta vazandu- se izgonit tocmai cand se credea mai in adapost, solicita autorttatilor sinodale namirea sa ca maestru de muzica la oricare Manastire din tarä sub falşul nume de Tudor Zamfirescu.

Dotat cu oare-cari notiuni de muzică, el reuşeşte, ajutat de interventiile amantei sale ajunsä starità la Mänastirea Celik- Dere, sä obtinä insarcinarca infiintarei de cursuri de muzica orientală şi bisericeasca: la Ma nastirile din Celik şi Sauna.

Orgille - Ancheta

De aci incepe seria orgiilor bachanale in toväräsia amantei sale devenitä stareta Nifona, recte Lucretia T. Mihailescu, orgii care au scandalizat pe batranele cälugärite si populatia satelor invecinate, cari indurerati peste masurä, au pornit in corpore spre Tulcea , unde s'an plans deputatului N.Georgescu , căruia dupa cum am spus de la inceput , i se datoreşte ancheta ordonatä de minister. Cercetarile continud : s'au facut arestarile profanatorilor sfantului locas, cari pe zi cece trece se incurcarä in declaratii, de pe urma carora se descopar lucruri de senzatie in sarcina unor persoane suspuse , al caror nume a si inceput sa se şopteascä, scazand prin aceasta prestigiul si demnitatea bisericei in sine, mai ales cä in instructia acestei scandaloase afaceri se produc şi scrisori intime cari serveau pânä acum ca obiecte de şantaj.

Ion Pajură

Dobrogea jună, 4 martie 1921

In imagine Mănăstirea Celic Dere in 1917.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

136
Techirghiol
03.12.2022 13:20
Actual: 3° C
Viteza vantului: 3,91 m/s