Cover Image

Vizita familiei regale la Sulina - 2 mai 1904

Publicat de Aurel Băjenaru, 8 Ianuarie 2020
Timp de citire: 3 minute

Vizita familiei regale la Tulcea si Sulina la aniversarea a 25 de ani de la revenirea noii provincii Dobrogea sub administratie romaneasca.

De la Tulcea pînă la Sulina pe ambele maluri ale Dunărei, yachtul regal a fost salutat de locuitorii satelor vecine, cari se aflau în număr mare mai ales prin faţa satelor noui.

Dinaintea oficiuluI telegrafic de la Cetal (satul Principele Carol). Suveranii au fost întîmpinaţi de d. Martinian, sub-prefectul plăşei Tulcea, în fruntea autorităţilor de prin împrejurimi, a locuitorilor şi elevilor. Atît oficiul C.E.D. cît şi cele-l'alte locuinţe erau frumos decorate şi pe toată întinderea satului erau ghirlande de verdeaţă înşirate pe stîlpi, în vîrful cărora filfiia majestos mîndrul tricolor.

Suveranii şi în special M.S. Regina, a stat tot timpul pe covertă de unde mulţumea prin fluturări de batistă la manifestaţiunile de dragoste ale poporului.

 

Tot ast-fel de frumos a fost întîmpinat yachtul şi de către locuitoriI satelor Carmen-Sylva, Gorgova, Floriile şi Ceamurlia.

La orele 4 "Orientul" urmat de cele-l'alte vase cari îl însoţeau, în sunetul muzicelor reg. 11 Siret şi 33 Tulcea, şi a muzicei comuneI Brăila, îşi făcea majestos intrarea în portul Sulina.

Peste 100 vapoare aflătoare în port salutară prin bandiere yachtul regal, pe cînd de pe mal mulţimea adunată dinaintea caselor ornate cu cel mai bun gust, nu mai contenea cu urările.

Sulina cu mulţimea şi diversitatea vaselor aflate în port, cu frumoasa privelişte a mărei albastre în care se oglindea un cer senin, cu podoabele ei mîndre, oferea un aspect cu totul feeric.

Pe cînd "Orientul" făcea rondou spre a acosta, crucişetorul englez "Hussar" venit într'adins pentru întîmpinarea Familiei Regale, salută yachtul prin 21 lovituri de tun. M.S. Regele, împreună cu Augusta-I Familie se afla pe covertă, de unde privea cu atenţiune la modul dibaci cu care se făcea manevra tunului de pe "Hussar".

Bubuiturile de tun cari răsunau cu atîta putere şi muzicile cari intonau "Trăiască Regele", făcură ca entuziasmul să sporească şi de pretutindeni să nu se audă de cît strigăte şi urale formidabile.

"Orientul" acostează dinaintea unuI pavilion de recepţie, model de gingăşie şi artă, datorită d-lui conductor Gheorghiu, şi care peste tot este înpodobit numai de ghirlande de foi de stejar şi buchete mici de flori. Tricolorul predomină.

 

Dobrogea, 5 mai 1904

 

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button
Techirghiol
02.07.2020 15:17
Actual: 29° C
Viteza vantului: 6,2 m/s

Vizitatori astazi

279